Bedreigt mobiel de banken in Mali?

Op 15/11/15
Deel via

In Afrika zijn mobiele oplossingen om geld over te schrijven bijzonder populair en de mobiele operators doen er alles aan om die trend te voeden. Gevolg: de banken beginnen te vrezen voor hun business. Terecht?

De technologische oplossingen om financiële transacties veilig te automatiseren ontwikkelen zich razendsnel op het Afrikaanse continent.

Wij nemen hier Mali als voorbeeld, maar eigenlijk kan je dit model op talrijke andere landen van het Afrikaanse continent toepassen. In het land heeft een groot aantal operators zich gespecialiseerd in het overmaken van geld. Sommigen zijn voortgekomen uit de sector van de informele economie, anderen ontwikkelden zich uit telefoonoperators of tussenpersonen die door de centrale bank zijn erkend. De groei van hun activiteiten baart de banksector steeds meer zorgen.

Hoewel geld overschrijven niet de hoofdactiviteit van een bank is, vergroot deze activiteit de klantentrouw. Bovendien levert de verschuiving nog twee andere problemen op. Enerzijds krimpt de geldhoeveelheid die in de banksector circuleert. Anderzijds dalen de commissielonen, die voor de hele sector een belangrijke bron van inkomsten zijn.

Meer algemeen is binnen de traditionele Afrikaanse samenleving het streven naar een groter aantal bankrekeninghouders een beetje op de achtergrond geraakt. Men heeft het nu liever over “financiële inclusie”, een nogal hoogdravende term om aan te geven dat burgers zowel met als zonder bankrekening financiële transacties kunnen uitvoeren. Deze evolutie brengt ook risico’s met zich mee: illegale transacties, gebrekkige boekhouding en zuiver monetaire gevolgen.

Er is behoefte aan een striktere regulering, terwijl ook een trend naar een betere beveiliging van de transacties merkbaar is. En op dit domein is er een belangrijke rol weggelegd voor de banken, die het vertrouwen van de gebruikers kunnen winnen.