Britten en mobiel betalen: a love story

Op 27/11/15
Deel via

Zo luidt de conclusie van een studie door TSYS over de mobiele betaalgewoonten van de Britten. 73% van de bevraagde personen is bereid ermee te starten. Hoe vallen die cijfers te verklaren, nauwelijks enkele maanden na de introductie van Apple Pay in het Verenigd Koninkrijk?

Aan de studie namen 500 consumenten deel, ingedeeld volgens leeftijd, geslacht en inkomstenniveau. Ze moesten beschikken over een smartphone en minstens één debet- en kredietkaart. De studie keek vooral naar de eindgebruikers van de nieuwe betaaltechnologieën en meer bepaald naar hun perceptie, om de systemen beter op hun expliciete behoeften af te stemmen.

Wat leert de studie ons? De overgrote meerderheid van de respondenten heeft er geen enkele moeite mee om ooit mobiel te betalen. Eén derde gebruikte zo’n systeem al in het recente verleden en is er tevreden over. Opmerkelijk is ook het feit dat niet langer alleen de jongste bevolkingscategorieën bereid zijn om mobiele bankapps te gebruiken: de hele populatie laat vrijwel dezelfde trends zien.

Natuurlijk is de weg naar veralgemeend gebruik van mobiele betaaltechnologieën, zonder enig voorbehoud, nog lang. Eén derde van de bevraagde personen vindt nog steeds dat dergelijke betalingen niet helemaal veilig zijn. Er heerst ook nog twijfel over de privacy en geheimhouding van gegevens in het algemeen.

Tijdens een eerdere studie was al gebleken dat het gebruik van gespecialiseerde bankapps beperkt blijft tot eenvoudige handelingen, zoals je saldo raadplegen. Maar de banken staan voor een heel eenvoudige keuze: zich aanpassen of verdwijnen. De verkoop van smartphones en tablets zal alleen maar toenemen. Mensen zullen deze toestellen ook steeds meer gebruiken om hun bankzaken te regelen. En online communicatie wordt vroeg of laat het voornaamste kanaal tussen banken en hun klanten, voor informatie en allerlei toepassingen. De actoren van de banksector moeten dus ook meer en beter rekening houden met de behoeften en waarden van hun klanten. Om tot een volwaardig model van een remote en online bank te komen zijn nog veel aanpassingen nodig, zowel van de gebruikte processen als de organisatiestructuren.