De digitale relatie van de Belgen met hun bank

Op 27/08/13
Deel via

Welke invloed hebben sociale media op het beheer van de persoonlijke financiën van de Europese consument en op de relatie tussen een bank en zijn klanten? Dat is wat ING wel eens wilde te weten komen via een onderzoek van Ipsos in 12 landen, waaronder België.

In elf Europese landen en Turkije ondervroegen de onderzoekers telkens 1.000 mensen (500 in Luxemburg) over drie grote thema’s: mobiel bankieren, betaalmiddelen en sociale media. Het onderzoek ‘Financial Empowerment in the Digital Age’ geeft een overzicht van de digitale relaties die de Europeanen onderhouden met hun bank. Meer dan drie kwart van de Britten die mobiel bankieren vindt daardoor meer controle over zijn geld te hebben. In andere landen deelt gemiddeld twee derde van de gebruikers dat gevoel. Ze raadplegen onder meer gemakkelijker hun rekeningsaldo (84 %) en volgen nauwgezetter hun uitgaven (73 %). Nochtans maakt slechts 25 % van de Europeanen gebruik van mobiel bankieren. In België is dat 20 % en daarmee zijn we 10e op 12). De Nederlanders spannen de kroon (41 %) en de rode lantaarn is voor de Roemenen (10 %). Gevraagd naar het waarom van hun weigering, geeft 37 % van de ondervraagden aan geen smartphone of tablet te hebben en 33 % stelt onvoldoende vertrouwen in de veiligheid. Paradoxaal genoeg gebruiken we mobiel bankieren in de eerste plaats... thuis (50 %)! Met 48 % zijn de Belgen trouwens de eersten om toe te geven geen smartphone of tablet te hebben.

Als het om betalen gaat, is 43 % van de Belgen wat wantrouwig op het vlak van veilig-heid, terwijl bij de Nederlanders maar 24 % die vrees deelt. Fransen zijn dan weer nog sceptischer (65 %). En waar het betalingen via de sociale media betreft, verwacht 27 % van de Belgen die dienstverlening van zijn bank, tegenover wel 57 % van de Roemenen en amper 16 % bij onze noorderburen. Vrij logisch lijkt ons dat de jongsten (18-24 jaar) de grootste fans zijn van betalen via de sociale media (40 %).

Het laatste hoofdstuk van het onderzoek had betrekking op sociale media en banken. De eerste vraag luidde: “Zou u sociale media gebruiken om… algemene informatie op te zoeken (39 %), om te klagen over bepaalde producten of diensten (32 %), om in contact te komen met een medewerker van de bank (31 %), om te beslissen om van bank te veranderen (27 %), om een nieuwe rekening te openen (25 %), om de voorwaarden van een krediet te wijzigen (22 %)?”

De Belgen blijken de sociale media voornamelijk te gebruiken om algemene informatie over hun bank in te winnen en een kwart onder hen contacteert langs die weg een me-dewerker. Vier op tien ondervraagde Belgen verwachten overigens een antwoord als ze op de pagina van de bank een commentaar hebben gepost. Tot slot hoopt 62 % langs de weg van de sociale media spaartips te krijgen. En 40 % verwacht informatie over de weerslag van het economische klimaat op hun financiële situatie.

Meer informatie over de Belgische cijfers