Een tegendraads mobiel betaalsysteem

Op 26/12/14
Deel via

CurrentC, de toekomstige grote concurrent van Apple Pay, houdt niet van tussenpersonen. Het wil Visa en Mastercard links laten liggen en rechtstreeks de bankrekening van de klant aanboren. Is dit een oorlogsverklaring?

In de Verenigde Staten werkt het MCX-consortium al geruime tijd aan CurrentC, een project voor mobiele betalingen dat zich als concurrent van Apple Pay en Google Wallet aandient. Is het niet bij voorbaat tot mislukken gedoemd? Neen, want enkele reuzen uit de Amerikaanse distributie, zoals de CVS-apotheken, Walmart en Best Buy, hebben er hun schouders onder gezet.

Terwijl Apple Pay liever partnerships aangaat met banken en kaartuitgevers zoals Visa, Mastercard en American Express, stelt CurrentC zich onafhankelijk op en wil het commissielonen vermijden. Daarvoor moet een systeem van rechtstreekse domiciliëring van de betalingen op de zichtrekening van de klant zorgen.

Als de klant aan de kassa komt, kan hij met de CurrentC-app voor Android en de iPhone de betaling bevestigen, precies zoals met een debetkaart. Het geld wordt dan rechtstreeks bij de bron afgenomen, zonder omweg via een plastic of zelfs maar gedigitaliseerd kaartje. En dat is een serieuze streep door de rekening van de kaartuitgevers!

CurrentC wil ook vermijden dat zijn partners tegelijk Apple Pay in huis halen. De grote baas van Walmart, Mike Cook, gaf trouwens al aan dat Apple Pay weliswaar niet voorgoed wordt buitengesloten, maar dat het evenmin op het programma staat. Maar onder druk van de consumenten en de merken zal er uiteindelijk toch geen sanctie volgen als een handelaar beide betaalsystemen in huis wil halen.

Nog vóór de officiële lancering van CurrentC, begin 2015, deed er zich al een probleem voor: eind oktober werd het MCX-consortium het slachtoffer van een veiligheidslek bij het beheer van de gebruikersgegevens. Je moet dus al een blind vertrouwen hebben om je bankrekeninggegevens aan CurrentC prijs te geven, terwijl Apple Pay alleen maar de gegevens van de debet-/kredietkaarten van zijn klanten registreert en de transactie beveiligt, maar nooit je persoonlijke gegevens of de historiek van je aankopen bewaart.