Gezond fiscaal verstand voor jonge ondernemers

Op 13/08/18
Deel via

Net je eigen zaak begonnen? Proficiat! Met de volgende goed raad voor ogen zorg je ervoor dat je fiscaal optimaal in orde bent. Zo blijft je bedrijfje gezond en jij gemotiveerd!

Het fabeltje wil dat zelfstandigen minder belastingen betalen dan werknemers. Of dat ze al hun kosten kunnen aftrekken en hun te betalen belastingen op die manier laag houden. Dat soort indianenverhalen neem je best met een korrel zout. De fiscus hanteert in alle gevallen duidelijke regels. Hoe dan ook, of je nu werkt met een eenmanszaak of via een vennootschap, elke cent die binnenkomt, heeft jouw eigen bedrijf(je) zelf verdiend. Logisch dus dat je de belastingkost zo laag mogelijk wilt houden.

Beroepskosten

De fiscus zal je belasten op je netto beroepsinkomsten. Daarmee worden je beroepsinkomsten bedoeld na aftrek van je beroepskosten. Zo veel mogelijk beroepskosten hebben, lijkt dus de beste optie naar weinig belasting betalen. Maar er zijn een paar regels:

  1. De keuze tussen de forfaitaire beroepskosten en de werkelijke/bewezen beroepskost Als je niet genoeg beroepskosten kunt bewijzen, kan je altijd terugvallen op de forfaitaire beroepskost. Voor een eenmanszaak kan dat tot max. €4.7201  oplopen, voor een vrij beroeper tot max. €4.150.
  2. Wat zijn de regels voor de bewezen beroepskosten?
    • de kosten moeten verband houden met de beroepsactiviteit: privéuitgaven zoals een zwembad in je tuin zijn dus geen beroepskosten ;-) ;
    • ze moeten binnen de belastbare periode gebeurd zijn: kosten die je 3 jaar geleden gedaan hebt, zijn nu niet zo maar aftrekbaar;
    • je kosten moeten rechtstreeks verband houden met je te behalen inkomsten, om belastbare inkomsten te behouden of te verwerven;
    • je moet facturen of ontvangstbewijzen toevoegen als bewijs.

Sommige kosten zijn nooit aftrekbaar: bv. persoonlijke uitgaven, personenbelasting, geldboetes, niet-specifieke beroepskledij. Soms zijn ze maar deels aftrekbaar omdat dit fiscaal zo bepaald is: zoals restaurantkosten à 69%, kosten van de wagen ifv. Co2 uitstoot, relatiegeschenken en representatiekosten à 50%. Ook kunnen kosten een gemengd karakter hebben (deels privé/deels beroeps) waardoor je een verhouding zal moeten vastleggen.

Bij de beroepskosten horen ook de afschrijvingen op je investeringen voor je onderneming. Die hebben vaak een langere gebruiksduur dan 1 jaar en daardoor mag de investering dus niet in één keer in de kosten worden opgenomen, maar wel gespreid over bv. 3 jaar (computer,..). Daarnaast betaal je ook sociale bijdragen als zelfstandige. Deze kosten zijn een aparte categorie beroepskosten en altijd aftrekbaar.

Fiscaal gezien zijn beroepskosten dus aan heel wat regels onderhevig. Een boekhouder of accountant kan jou daar zeker bij helpen.

Eenmanszaak: progressieve tarieven tot 50%

Net als werknemers betalen zelfstandigen elk jaar belastingen op hun inkomen. Wie werkt met een eenmanszaak, betaalt die via de personenbelasting. Hoeveel precies, hangt af van je netto beroepsinkomen. Zodra dat bedrag hoger ligt dan het belastingvrije minimum (€7.430) , moet je belastingen betalen. Hoe meer je verdient, hoe hoger het belastingtarief is:

  • 1e  schijf   | 0 – 12.990 | 25%  
  • 2de schijf   | 12.990 – 22.290   | 3.247,50 + 40% op het gedeelte > 12.990  
  • 3e schijf   | 22.290 – 39.660 | 6.967,50 + 45 % op het gedeelte > 22.290  
  • 4e schijf
| > 39.660
| 14.784 + 50% op het gedeelte > 39.960  

Bv. netto beroepsinkomen is €30.000: tot €22.290 is de belastingdruk €6.967,50 + €3.469,50 (45% x 7.710 €) = €10.437.

Dit noemt men de progressieve belastingdruk van de personenbelasting. Vanaf het moment dat je meer netto inkomsten hebt dan €39.660, moet je op het bedrag dat daarboven ligt dus 50% in die schijf afstaan aan de fiscus. Enkel voor bepaalde inkomsten bestaat er een lager tarief. Bv. sommige (creatieve) activiteiten kunnen gefactureerd worden via een auteursrecht. Dat kan fiscaal bijzonder interessant zijn want het wordt belast aan 15%, maar de regelgeving is erg strikt en onderworpen aan flink wat beperkingen. Meer info vind je hier.

Vennootschapsbelasting: 29,58% of 20,40%

Wie een vennootschap heeft, is meestal onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Die wordt berekend op basis van de winst van de onderneming (en staat dus los van de financiële situatie van de vennoten). Om de winst te bepalen worden ook daar de bewezen kosten afgetrokken van de inkomsten.

De vennootschapsbelasting werkt met een enkel tarief. Dat bedraagt sinds 1 januari 2018 maximaal 29,58% en zal tegen 2020 dalen naar 25%. Als de winsten van de vennootschap onder de grens van 100.000 euro blijven, kan het verlaagd tarief van 20,40% genoten worden. Let op, om dit verlaagd tarief te kunnen genieten zijn er nog wel een paar extra voorwaarden waaraan je moet voldoen2. Je had zelf uiteraard al begrepen dat de tarieven van de vennootschapsbelasting sowieso een stuk lager liggen dan die van de personenbelasting. Hoe hoger de winsten, hoe interessanter de vennootschapsstructuur dus is.

Vooraf betalen en toch genoeg eigen middelen behouden

Zowel voor eenmanszaken als vennootschappen is het voordelig om de verschuldigde belasting vooraf te betalen. Voorafbetalingen zijn niet verplicht, maar als je het niet doet, riskeer je een belastingvermeerdering, een soort boete. Startende zelfstandigen betalen de eerste drie jaar deze belastingvermeerdering niet als ze nalaten voorafbetalingen te doen. Daarmee komt de fiscus de starters tegemoet. Vooraf betalen klinkt ingewikkeld en moeilijk, maar als je het principe eenmaal hebt toegepast, gaat het vanzelf.

De te betalen bedragen worden berekend op basis van de vermoedelijke winsten van het lopende jaar en kunnen gespreid worden over vier betalingen per jaar. De vervaldata zijn 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.

Je mag zelf bepalen welke bedragen je wanneer vooraf betaalt, maar het is best zoveel mogelijk zo vroeg mogelijk te betalen. Hoe sneller je betaalt, hoe meer je daarvoor door de fiscus wordt beloond. Wist je dat je vaak bij je bank terechtkunt om het volledige geschatte bedrag voordelig te lenen? Zo wordt het voor de eerste vervaldag betaald en kun jij de som elke maand op je eigen tempo terugstorten (bv. Bonifisc).

Meer weten?

Neem alvast een kijkje hier en neem vooral een goede, betrouwbare en stipte accountant onder de arm! Zo bespaar je jezelf veel ellende!

1De cijfers in dit artikel zijn gebaseerd op Aanslagjaar 2019 in de Personenbelasting

Art. 15 §1-6 W.v.Venn.