Hoe stel je een contract op?

Op 26/02/18
Deel via

Als starter moet je ook werk maken van contracten. Niet direct de meest sexy job ter wereld maar beter een contract dan discussies achteraf die soms zelfs leiden tot een rechtszaak. Hoe begin je eraan?

Wat is een contract eigenlijk?

Een contract is niet meer of minder dan een aantal afspraken op papier. Met dat verschil dat ze afdwingbaar zijn, als dat nodig zou zijn.

Als je bijvoorbeeld samen met een vriend een bedrijf opricht, doe je er goed aan een samenwerkingscontract op te stellen. Schakel hiervoor zeker een jurist in. Je mag jezelf dan wel een tweede Mike Ross vinden, als je geen rechten hebt gedaan, weet je niet of je contract waterdicht is.

Aankoop- en verkoopcontracten

Als je dingen bij leveranciers aankoopt om die dan door te verkopen, moet je een contract opstellen met de leveranciers. Hierin vermeld je wat je precies bij hen afneemt: de producten, de leveringsvoorwaarden en de prijzen.

Tip: maak je eigen betaaltermijn voor je klanten korter dan die van het contract met je leverancier. Op die manier heb je een gezondere cashflow - liquide middelen, het verschil tussen je inkomsten en je uitgaven - en kan je jouw leveranciers netjes op tijd betalen, ook al is je klant te laat.

Freelancecontract

Heb je als freelancer een vaste klant waarvoor je regelmatig werk levert? Dan stel je best een contract op. Hierin vermeld je de duur van het contract, wat je wanneer zal opleveren, de betaalafspraken, de aansprakelijkheid en eventuele afspraken omtrent confidentialiteit of eigendomsrechten.

Soms moet er ook iets over niet-concurrentiebeding of niet-afwervingsbeding worden vermeld. Een niet-concurrentiebeding wil zeggen dat je als freelancer akkoord bent om je klant voor een bepaalde tijd geen concurrentie aan te doen. Een niet-afwervingsbeding wil zeggen dat je na je opdracht geen medewerkers van je klant aanwerft om een gelijkaardige business op te starten. Vermeld ook de gevolgen als de afspraken niet worden nageleefd.

In elk geval geldt de regel: hoe specifieker, hoe beter. Voeg ook je algemene voorwaarden toe.

Algemene voorwaarden

De gevreesde kleine lettertjes. Hierin beschrijf je wat jouw voorwaarden zijn voor het leveren, betalen, de aansprakelijkheid, garanties … Het bepaalt de rechten en de plichten van jezelf en van je klant.

Je vindt op internet veel voorbeelden van algemene voorwaarden. Feel free to google away, maarreuh... laat ze altijd door een jurist nakijken. Zo ben je zeker dat je aan alle wettelijke vereisten van jouw branche voldoet.

Wat moet er zoal in je algemene voorwaarden worden vermeld:

  • Toepassingsgebied: over wie gaat het? Over welke overeenkomsten?
  • Offertes: geldigheidsduur, indexaties, prijsaanpassingen
  • Leveringstermijn en -voorwaarden
  • Betalingstermijnen en modaliteiten: voorschotten, schadevergoedingen, nalatigheidsinteresten, btw-tarieven, …
  • Stopzetten van een contract: op basis waarvan kan een contract worden stopgezet en hoe handel je het verder af?
  • Confidentialiteit en eigendomsrechten

Je ziet het: da's al een hele boterham. Schakel dus een professional in. Want als het fout gaat, kan het je veel ergernis en problemen besparen.