Innovaties die uw leven veranderen

Op 27/03/13
Deel via

Elk jaar ontcijfert Netexplo de meest opmerkelijke (en vaak verbazingwekkende) digitale innovaties en analyseert de impact ervan op onze levensstijl, mentaliteit en gedragingen. Wij gingen half februari voor u naar het Forum Netexplo en presenteren u voorbeelden en conclusies.

Netexplo is een onafhankelijk observatorium en heeft als roeping beslissers in bedrijven en verantwoordelijken uit de overheidssector sleutels aan te reiken om de digitale revolutie te bevatten en zich eraan aan te passen. Sinds drie jaar spoort Netexplo innovaties op en identificeert het de trends die op middellange en lange termijn een impact zullen hebben op onze levenswijze, onze percepties, onze waarden en ons sociaal weefsel. In zijn Trend Report 2013 onderstreepte Netexplo drie tendensen:

1. My life with the Cloud

Voor veel mensen is de Cloud moeilijk te vatten. Ze kennen de essentie en de achtergrond niet echt. Je ziet het niet en dus beheers je het niet. Hoe kun je er dan vertrouwen in hebben? In het licht van de innovaties rond de Cloud, ga je nochtans beseffen dat de Cloud best gul en welwillend kan zijn. CloudCare, zeg maar.

Zo kan de Cloud zorg dragen voor onze spullen om beter te handelen en te beheren. Dat kan bijvoorbeeld resulteren in het systeem Smart Hand Pump waarmee je mobiel dankzij een gegevenstransmitter kunt signaleren wanneer een waterpomp in Afrika niet meer bruikbaar is, zodat je ze snel kunt herstellen. De Cloud kan ook zorg dragen voor onze gezondheid, door vanop afstand diagnoses te stellen zoals WinSenga of Cardiopad. En een Cloud kan ook gewoon zorgen voor onszelf, een soort van ‘knuffelcloud’, bijvoorbeeld de Belgische oplossing CareSquare, waarmee je via een tablet ouderen, die besloten hebben thuis te blijven wonen, mee kunt verzorgen en uit hun isolement halen.

De sympathieke Cloud wordt ook toegepast in wat Netexplo de Crowd Cop noemt. De Cloud waakt niet alleen, hij BEwaakt ook. Voor uw goed. Soms beseft u het, soms ook niet. En soms vraagt u het zelf! “Big Brother is your Brother”. We houden u in de gaten voor uw eigen veiligheid, zoals met Fight Back. Om te mobiliseren en het gedrag van sommige merken te wijzigen, met Publik Demand. Om beter op u te focussen vanuit een marketingstandpunt, met NeoFace. Of nog, om te beletten dat u midden in de nacht de koelkast plundert, met Virtual Fridge.

2. My life beyond appearances

Deze trend valt uiteen in twee subtrends: Fact Checking en Decoded Reality.

> Fact Checking Dor de komst van Web 2.0 hebben experts plaats moeten ruimen en groeide er een zeker wantrouwen tegenover geïnstitutionaliseerde kennis ten gunste van de collectieve intelligentie. Vandaar het belang van de Customer Review. Alleen kunnen virtuele meningen vals of gemanipuleerd zijn. We zitten dus in een dubbelzinnige situatie waarin nieuwe vormen van expertise ontstaan. Status People controleert of u daadwerkelijk bestaat op de sociale netwerken, AdHawk registreert en analyseert politieke publiciteit om aan de weet te komen wie ze financiert en u beter te informeren … Feit is dat we op die manier nog altijd niet de waarheid kunnen achterhalen, omdat we er evenmin zeker van zijn dat die Fact Checkers zelf onafhankelijk zijn.

> Decoded reality Toegang krijgen tot de realiteit boven het zintuiglijke. Empowermenttools geven om ons reactievermogen te vergroten. Het gaat hier om het decoderen van de realiteit om de materie een stem te geven, of om het decoderen van het lichaam van de ander om het beter te verzorgen of te manipuleren zoals met Parkinson Voice.

3. My life without border De grens tussen online en offline wordt steeds vager en binnenkort bestaat ze niet meer. Dat bestempelt Netexplo als Seamlessness. We bevrijden ons bijvoorbeeld meer en meer van het aanraken. Met Leap is het voortaan mogelijk je computer te bedienen door bewegingen te maken zonder dat je hem aanraakt. The Eye Tribe is een soort Siri van de blik. Bewegen met je ogen volstaat om een machine te bedienen. En met Muse controleer je een voorwerp met je gedachten…

Immanence is de aanvulling op Seamlessness. Immanence streeft ernaar de interactie tussen mens en machine zo transparant mogelijk te maken. Het virtuele integreren in het reële. Met Artefacto kun je bijvoorbeeld de stand van zaken zien van een nieuw stedenbouwkundig project door de plannen simpelweg in de werkelijkheid toe te passen. Met PhobiAr is het mogelijk om een interactie tot stand te brengen met een virtuele spin om bijvoorbeeld je fobie te overwinnen. En met Hugvie kun je een digitaal voorwerp behandelen als een mens. Het is een soort knuffel voor grote mensen, maar dan wel een speciale…

De verrassingen zijn de wereld niet uit!