Je volgende bankkantoor is … een app

Op 21/02/15
Deel via

Ron Shevlin, analist bij Aite Group in Boston, meent dat “bakstenen” bankkantoren geen lang leven meer beschoren is. In de plaats komen mobiele apps. Welke argumenten gebruikt hij?

Een studie uit 2013 wijst uit dat één klant op twee bereid is om van een traditionele bank op een 100% digitaal aanbod over te schakelen. Banken hebben trouwens geen keuze meer: ze moeten nu echt het digitale tijdperk binnenstappen.

Misschien wordt de volgende trend een bank zonder kantoren, maar wel … mobiele apps?

In een ingezonden stuk in The Financial Brand verklaarde Ron Shevlin dat mobiele toepassingen de bankkantoren van de toekomst zijn: “Voor communicatie met de bankier kunnen het internet en mobiele technologieën heel goed een gebouw vervangen. Waarom? De belangrijkste functie van een bankkantoor is niet fysiek in het straatbeeld aanwezig zijn, maar persoonlijk contact met de medewerkers mogelijk maken.” Als je zijn redenering volgt, begrijp je waarom dit probleem kan worden opgelost door video in apps te verwerken.

Daar kan je tegen inbrengen dat videochatten met je bankier tot nu toe op weinig enthousiasme kon rekenen. De reden daarvoor is hoofdzakelijk van demografische aard. Bankklanten waren tot nu toe hoofdzakelijk “babyboomers”, een bevolkingsgroep die nog belang hecht aan traditionele face-to-face contacten. De generaties X en Y zouden veel meer openstaan voor bankrelaties op elk uur van de dag via een mobiel communicatiemiddel (denk aan een tablet of smartphone).

Een fysiek bankkantoor werkt op een symbolische manier geruststellend voor 35-plussers, want het wijst erop dat de bank als reële onderneming verankerd is in haar omgeving. Mensen die jonger zijn dan 35 jaar hebben een heel andere perceptie. Een bank legitimeert zichzelf niet door haar fysieke aanwezigheid in een stap of dorp, maar door haar engagement om innoverende mobiele apps te ontwikkelen. “Deze generatie hoeft niet langer buiten te komen om een interactie met andere personen aan te gaan,” besluit hij.