Moeten banken Social Bankers zijn?

Op 24/02/14
Deel via

KPMG heeft onlangs een bundel met opinies en ervaringen over sociale media gepubliceerd onder de titel ‘Social banker v2.0’. De bundel werpt een duidelijk licht op de aanpak van de sociale media door banken.

Retailbanken hebben het soms moeilijk om met een steeds complexere virtuele communicatiewereld om te gaan. Ze nemen dan hun toevlucht tot de sociale media om sommige belangrijke problemen in hun sector op te lossen. Hoe? En met welk resultaat? KPMG probeert het vraagstuk aan te kaarten in haar reeks ‘Social Banker, version 2.0’.

Het project startte oorspronkelijk in 2012 en strekte zich uit over een periode van 12 weken. Het spitste zich vrijwel uitsluitend toe op de tactische aspecten van het gebruik van sociale media in klantenrelaties. In versie 2.0, die in mei 2013 startte, probeert KPMG het probleem te benaderen via een bredere visie op de sociale bankier en door alle beschikbare technologieën toe te lichten die banken kunnen inzetten om de samenwerking, de service en uiteraard de retentie van klanten te verbeteren.

Enkele thema’s die aan bod komen:

- De kracht van crowdsourcing – dat doorgaans nergens te bespeuren valt in de bedrijfscultuur van banken – of het gebruik van sociale netwerken om fundamentele veranderingen door te voeren op alle communicatie-echelons; - De zoektocht naar jongere klanten via de sociale netwerken (en dezelfde taal spreken als de nieuwe generatie); - Crowdfunding (online fondsenwerving) en de impact van P2P-financiering op de essentie van het bankwezen, leningen. Tip: actief deelnemen aan dit type financieringen om de trein van de financiële ontwikkelingen niet te missen, net als de WebBank in Utah; - Out of Africa: een heleboel lessen die we kunnen leren van de ontwikkelingslanden, meer bepaald in Afrika, die de sociale media al volop gebruiken. In Nigeria is de GT Bank een van de meest erkende banken op Facebook en de bank is ook actief op Instagram, YouTube, Google+ en zelfs Pinterest.

Het document telt 32 pagina’s. Je kunt het gratis downloaden in pdf-formaat.