PaySwag, de app om schulden te betalen

Op 11/11/15
Deel via

Factuur vergeten te betalen, onbetaalde rekeningen, een etentje onder vrienden afrekenen, … De Amerikanen ontdekken PaySwag, een app om schulden te vereffenen.

Als iemand jou nog geld moet, is het nooit gemakkelijk om hem dat op de man of vrouw af te vragen. De app PaySwag steunt voor zijn aanpak op een zekere onafhankelijkheid en afstand, zodat beide partijen in alle sereniteit tot een oplossing komen. En dat kan van pas komen, zowel wanneer een consument al een betalingsachterstand heeft, als wanneer hij potentieel het risico loopt om in zo’n situatie verzeild te geraken.

De app is heel comfortabel en eenvoudig te gebruiken. Als de vervaldatum dichterbij komt, wordt er een herinnering verstuurd, samen met een aantal betalingsmogelijkheden. Bij betalingsmoeilijkheden is er ook een module om de betalingen te spreiden. De app doet dus ook dienst als schuldbemiddelaar.

Een video maakt dit duidelijk:


En hoe zit het met de schuldeisers? Die staan nogal weigerachtig tegenover dergelijke apps, omdat zij het meeste te verliezen hebben. Maar omdat het aantal wanbetalingen toeneemt en de financiële risico’s stijgen, hebben zij er alle belang bij om zich minder behoudsgezind op te stellen. Een nieuwe aanpak kan alleen maar voordelen opleveren en inningen sneller laten verlopen.

Kredietinstellingen zijn duidelijk het uitverkoren doelwit van deze app. Ze werkt op zichzelf, maar kan ook worden geïntegreerd in systemen die in de sector al in gebruik zijn.