Peer-to-Peer maakt plaats voor Friend-to-Friend

Op 24/06/13
Deel via

Geld lenen van vrienden die jou geld lenen via een gemeenschappelijke ‘pot’ voor de groep op Facebook. Dat is grosso modo wat Puddle voorstelt. Deze bijzondere vorm van crowdfunding zorgt ervoor dat P2P evolueert naar F2F. Beeld je in dat je een ‘pot’ opbouwt op Facebook (via PayPal of een debetkaart) en waar je je vrienden voor uitnodigt om eraan deel te nemen. Elk lid dat heeft bijgedragen tot die pot heeft dan het recht om maximaal 40% van het  totale bedrag van die pot te lenen. De kredietleners zouden de geleende som elke maand en in maximaal 12 maanden terugbetalen tegen een rentevoet die vastgelegd wordt bij het creëren van de pot en die kan oplopen van 0 tot 20%. De verzamelde sommen – de basisinleg en de interesten – blijven de ‘pot’ aandikken en kunnen opnieuw geleend worden door de leden. Dit systeem zit vandaag al in een concreet stadium, ook al draait het nog in private modus. Het luistert naar de naam Puddle (‘flaque’ in het Frans).

Wordt de werkwijze binnenkort gevalideerd, dan zou Puddle voor iedereen toegankelijk moeten worden. De verplichte omweg via Facebook maakt trouwens een identiteitscontrole mogelijk , net als het centraliseren van het financieel beheer. Begin juni waren er 23 puddles opgezet. De gemiddelde rentevoet van de puddles bedroeg 4,72 %. In totaal werd al 16.000 dollar geleend (de leningen variëren tussen 300 en 3.000 dollar) door 50 personen om 127 ‘projecten’ te financieren. Het rendement ligt hoger dan op een gewone spaarrekening...

Puddle beheert het terugbetalingsproces en de beoordeling van de vertragingskosten (in geval van laattijdige terugbetaling verdubbelen de interesten!).

Hoewel dit systeem voor kredietverstrekking onder vrienden voornamelijk steunt op vertrouwen en een bron van kleine meningsverschillen kan zijn, zit hier toch wel potentieel in. Betaalbare leningen kunnen je leven namelijk veranderen (platformen voor microkrediet zoals Kiva dat onlangs op poten werd gezet door... de oprichters van Puddle bewijzen dit). Lees de analyse van Puddle op de site Netbanker.

Een ander bedrijf dat sinds eind mei op de golven van krediet onder vrienden mee surft, is Lendstar. Lendstar verschilt van Puddle doordat het geen gebruikmaakt van Facebook, maar wel van een mobiele applicatie op de App Store en Google Play. Een ander groot verschil is dat Lendstar vertrekt van het principe dat je geen geld leent aan vrienden om winst te maken, maar om elkaar te helpen. Het systeem stoelt op wederzijdse betrokkenheid en geld dat in real time wordt overgemaakt via de mobiele app (bekijk de kennismakingsvideo, in het Duits).