Sign For My Future: je handtekening kan de wereld veranderen!

Op 03/04/19
Deel via

De grootste klimaatcampagne ooit in België roept de politieke partijen op het matje voor de vorming van de volgende regering.

Sign For My Future, wat is het?

Een online petitie die een effectief politiek engagement eist voor een beter klimaat. Sign For My Future werd op 5 februari 2019 gelanceerd door het burgerinitiatief Klimaatmandaat (dat mensen met een verantwoordelijke functie in Belgische bedrijven en organisaties uit het middenveld verenigt) en wil in België minstens 3 miljoen handtekeningen verzamelen, om die daarna te overhandigen aan de voorzitters van de politieke partijen, nog voor de vorming van de volgende regeringen in mei 2019. Een duidelijke eis en een sterk signaal die de regeringsleiders niet naast zich kunnen neerleggen…

Deze petitie heeft drie grote eisen:

1) Een klimaatwet

Een wettelijk kader met overgangsmaatregelen zodat België tegen 2050 klimaatneutraal is (de uitstoot van broeikasgassen is dan zodanig gedaald dat de planeet de tijd krijgt om ze op te nemen) en dat de volgende regering alle concrete maatregelen neemt die nodig zijn. Dit juridisch kader moet ten laatste eind 2020 in voege zijn.

2) Een investeringsplan

Om burgers en bedrijven te helpen en aan te moedigen om hun schouders te zetten onder de overgang naar een klimaatneutrale maatschappij. Dit investeringsplan moet ten laatste eind 2022 in werking treden.

3) Een klimaatraad

Een klimaatorgaan, samengesteld uit experten, dat op een politiek onafhankelijke manier alle inspanningen evalueert.

Het engagement van BNP Paribas Fortis en Hello bank!

Net als 200 andere bedrijven en organisaties ondersteunen BNP Paribas Fortis en Hello bank! actief het Sign For My Future initiatief, naast hun eigen engagementen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Zoals de financiering van en investering in sectoren die sterk inzetten op het milieu. Zoals het jaarlijks toekennen van 2 miljoen euro aan klimaatonderzoek. Zoals het planten van 64.000 bomen in Zambië sinds 2017, dankzij een samenwerking met WeForest. Of een eigen actief beleid voor de vermindering van CO2-uitstoot door activiteiten van de bank (energie-efficiënt beheer van de gebouwen, optimalisatie van zakelijke verplaatsingen, enz.).

Als we allemaal samen, jij en wij, erin slagen om 10.000 handtekeningen te verzamelen, dan engageert de CSR afdeling van BNP Paribas Fortis (Corporate Social Responsability, de afdeling die de sociale en milieukundige verplichtingen coördineert) zich ertoe om 10.000 extra bomen te planten in Zambië. Loop jij ook warm voor het klimaat?

Ik teken de petitie