Sociale en regionale crowdfunding

Op 27/05/13
Deel via

We hadden het er vorige maand al over: crowdfunding valt bij meer en meer banken in de smaak. We dachten eert dat we het bij het verkeerde eind hadden, maar zie: we noteren alweer twee nieuwe initiatieven, met een verschillend uitgangspunt. Het eerste bij ING Direct Australia, het tweede bij Volksbank Bühl in Duitsland. Sommige banken trekken de kaart van crowdfunding, omdat ze er een extra manier in zien om nieuwe klanten aan te trekken (hoewel ze er aanvankelijk vaak sceptisch tegenover stonden). Vorig maand hadden we het over ABN Amro in Nederland en het Duitse Fidor. Sindsdien kwamen er nog twee initiatieven bij: Dreamstarter bij ING Direct Australië en Viele Schaffen Mehr bij Volksbank Bühl in Duitsland.

Dreamstarter is gebaseerd op een niet-financieel crowdfunding-model. Concreet betekent dat dat de bijdragen van de schenkers aanleiding geven tot een return on investment in geld. Ze krijgen enkel geschenken naar goeddunken van de projectleiders. Een ander bijzonder kenmerk van Dreamstarter, dat opgevat is volgens de filosofie van zijn partner StartSomeGood, maar dan in een vertrouwde omgeving en voor specifieke projecten, is dat het zich toespitst op sociale projecten. Naast de bijdragen van Jan Modaal kunnen sommige projecten een extra duwtje in de rug krijgen van ING. De bank heeft zich namelijk geëngageerd om initiatieven te financieren die ze wel kan smaken.

ING Direct Australië heeft in tegenstelling tot de hiervoor besproken voorbeelden gekozen voor de sociale netwerken voor haar crowdfundingplatform en zich te nestelen in haar Facebook-pagina met haar 5.265 fans. Behalve de onderliggende maatschappelijke verantwoordelijkheid van Dreamstarter, biedt ING Direct Australië een financiële service aan een sector die doorgaans geen of erg moeilijk toegang krijgt tot banken. Meer weten.

Viele Schaffen Mehr is een regionaal crowdfundingplatform! Het is de eerste coöperatieve bank die zich op dit terrein begeeft. Het doel: regionale of lokale verenigingen en vzw’s helpen om hun projecten te financieren, bijvoorbeeld een basketbalterrein in een dorp herstellen, wandelpaden aanleggen, een uitstap organiseren voor kansarme kinderen, enz. De bank zelf engageert zich om projecten te steunen tot 10.000 euro. ‘Niche crowdfunding’, zou je dat kunnen noemen,  maar dan helemaal aangepast aan de filosofie van de bank. Een inspirerende cohesie.