Vouch, een sociaal netwerk voor krediet

Op 24/06/15
Deel via

Onder andere in Zuid-Amerika waren er al eerder pogingen in die richting. Nu bevestigt Vouch dat geld lenen steeds meer een zaak zou kunnen worden van … de sociale netwerken.

Hoe meer echte vrienden je hebt op Facebook, hoe groter de kans dat je in de toekomst geld kan lenen. Dat blijkt uit verscheidene recente voorbeelden.

In juni 2014 hadden wij het hier al over Lenddo. Sinds 2011 wil deze Colombiaanse bank krediet verlenen aan de middenklasse die er eerder geen aanspraak op kon maken. Ze doet dat door hun “sociaal vriendennetwerk” te analyseren. Ze lanceerde sindsdien haar eerste “sociale” kredietkaart door op Facebook en dergelijke netwerken te checken hoe betrouwbaar haar klanten zijn.

Momenteel bewandelt een Amerikaanse start-up dezelfde weg. “Vouch” creëerde een algoritme om je solvabiliteit te meten aan de hand van je sociale connecties op het web. Deze aanpak lijkt grote beloften in te houden, want het bedrijf dat opgericht werd door ex-werknemers van PayPal en Prosper, heeft al 6 miljoen euro opgehaald.

Om leningen toe te kennen hanteert Vouch een voorspellend model op basis van vertrouwen. In zekere zin staan je vrienden en familie borg voor jou. Ze kunnen je zelfs formeel steunen door het bedrag te kiezen dat ze in jouw plaats willen betalen als je ooit in financiële moeilijkheden komt. Kortom, het is niet meer of minder dan de oude, vertrouwde borgstelling (door je familie, een bank) als je een consumenten- of hypotheekkrediet aanvraagt.

De CEO van Vouch, Yee Lee (ex-PayPal), lichtte de aanpak toe aan Finextra: “Wij maken gebruik van het nooit eerder geziene aantal online connecties tussen personen om ons op een aangepaste manier tot moderne kredietnemers te richten. Wij vullen een leegte in de banksector op, die er tot nu toe niet in slaagt om op grote schaal het sociaal netwerk van mensen te betrekken bij de beslissing om al dan niet een krediet toe te kennen.”