Wat Google Analytics voor de financiële marketing te betekenen heeft

Op 27/08/13
Deel via

Als je denkt dat Google Analytics alleen nuttig is voor bloggers of e-commercesites, moet je je mening dringend herzien. Google Analytics kan helpen om beter je financiële marketingacties op de doelgroep af te stemmen. Het bewijs in vijf argumenten.

Het gratis Google Analytics is momenteel het belangrijkste instrument voor het meten en analyseren van het publieksbereik van websites. Volgens W3 Techs, gespecialiseerd in het onderzoek van webtechnologieën , gebruikt de helft van de sites op internet (49,9 %) tegenwoordig Analytics. Hun marktaandeel wordt dan ook op 79,4 % geschat. Maar is het ook nuttig voor een financiële instelling?

John Siracusa, Voorzitter & CEO van mOSa eBank Marketing Services, somt vijf troeven op van Google Analytics voor de financiële marketing en raadt aan om in elk geval ver-schillende soorten van gegevens te verzamelen:

1) de browser Voor welke internetbrowser moet de site geoptimaliseerd zijn? Dit is interessant om te weten als aan het ontwerp wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

2) de taal Moet de site in nog meer talen worden vertaald dan die waarin hij is opgesteld? Welke moedertaal hebben je gebruikers en vanwaar raadplegen ze de site?

3) mobiel Heb je aan de mobiele gebruikers gedacht? Rapporten vermelden ook het aandeel van de bezoekers met een mobiele terminal, zoals eens smartphone of een tablet. De meeste banken en financiële instellingen hebben de neigingen om dit soort van optimalisatie te veronachtzamen.

4) de wegen Hoe surfen mensen op het web? Verschillende gegevens kunnen hier interessant zijn. Via welke pagina komt de gebruiker op je site terecht? Ziet men goed genoeg de aange-boden content? Zijn de call-to-actions voldoende zichtbaar en aantrekkelijk? Voor de meeste banken is de onthaalpagina van de bank zelf (rekeningen, betalingen) de voor-naamste toegangspoort. Een goede marketing kan ze vandaar evenwel naar andere pagina’s leiden, zoals hypothecaire leningen, kredieten, verzekeringen en andere bijbehorende diensten.

5) de motivatie Vanwaar komen de bezoekers en waarnaar zijn ze precies op zoek? Als het aantal be-zoeken aan de pagina’s over hypothecaire leningen vanuit een bepaalde regio plots toeneemt, is het wellicht een goed idee om de agentschappen in die regio daarvan op de hoogte te brengen.

En de sociale netwerken? Een essentieel element in de marketing is de impact van de sociale media op de internetcommunicatie van een bedrijf, ook een financiële onderne-ming. Google Analytics maakt voortaan een rapport ‘Conversies’. Daarin vind je de con-versiepercentages en de geldwaarde van conversies die elk doorverwijzend sociaal netwerk heeft gegenereerd. Het rapport over de ‘sociale netwerken als bron’ toont langs welke weg de bezoekers vanuit hun sociale netwerk tot op je site zijn geraakt. Het rapport ‘Plug-in van de sociale netwerken’ tot slot toont welke artikels op de site de gebruikers het meeste delen. U vindt uiteenlopende monitoringmogelijkheden op de site stuffedweb.com.