Jouw huurwaarborgrekening op afstand

Op 27/07/23
Deel via

Regel je huurwaarborg op afstand. Maak het je gemakkelijk, vermijd onnodige verplaatsingen en focus je op je verhuis.

Een huurwaarborg is een bedrag gelijk aan maximum 3 maanden huur, dat eigenaars van vastgoed vragen aan hun huurders om eventuele schade te dekken die tijdens de huurperiode ontstaat. Het is gebruikelijk om dit op te nemen in de huurovereenkomst.  

Hiervoor heb je twee mogelijke oplossingen: een huurwaarborgrekening of een e-DEPO.

De eerste oplossing houdt in dat je je huurwaarborg stort op een daartoe bestemde gereglementeerde en geblokkeerde spaarrekening. Die is onderworpen aan wetgeving en administratieve voorzorgsmaatregelen, zodat je verhuurder jouw geld zeker niet gebruikt om een reisje naar Bali te betalen. Je kan deze aanvraag rechtstreeks indienen op Easy Banking Web. Eenvoudig en gratis!

De tweede oplossing houdt in dat je gebruik maakt van de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën via e-DEPO, een toegankelijk en beveiligd online platform* (authentificatie via elektronische identiteitskaart of via itsme®).

De voordelen van deze twee oplossingen op afstand? Die zijn talrijk, zowel voor verhuurders als huurders. Alles wordt gratis en volledig onafhankelijk online beheerd. Én je moet je niet verplaatsen of een afspraak maken om de huurwaarborg te valideren en op te volgen.

Brengt deze huurwaarborg rente op? Jazeker! Meer info over de huurwaarborgrekening vind je op Easy Banking Web. Voor meer info over e-DEPO consulteer je best de website van FOD Financiën*.

Hoe doe je dat?

Of je nu kiest voor een bankspaarrekening of een e-DEPO, het proces is zeer eenvoudig.

  1. Vul enkel de gegevens in die je gevraagd worden in elke fase van het gekozen proces.
  2. Aan het einde van het proces moet je enkel nog het geld voor je nieuwe huurwaarborg storten.

Aandachtspunten:

  • Zowel huurder als verhuurder moet een Belgisch rijksregisternummer hebben om e-DEPO te gebruiken.
  • Om de huurwaarborgrekening bij BNP Paribas Fortis te openen, moet(en) de huurder(s) klant zijn bij Hello bank! of BNP Paribas Fortis.

En op het einde van de huur: terugbetaling of automatische vordering?

Afhankelijk van het feit of je de volledige huurwaarborg op het einde van de huurovereenkomst terugkrijgt of niet, kunnen zich twee scenario’s voordoen.

Een vordering in geval van schade

Heb je schade veroorzaakt? Dan kan je verhuurder een vordering op de huurwaarborg vragen. Hij of zij zal het gewenste bedrag moeten doorgeven, en het rekeningnummer waarop het geld moet worden gestort. Deze vordering wordt alleen uitgevoerd als jij er geen bezwaar tegen aantekent.

Als je het niet eens bent met je verhuurder, blijft de huurwaarborg geblokkeerd tot jullie een akkoord bereiken of een uitvoerbaar vonnis wordt meegedeeld aan de Deposito- en Consignatiekas (e-DEPO) of BNP Paribas Fortis (bankspaarrekening).

Een vlotte terugbetaling

Was je de perfecte huurder? Dan hoeft je verhuurder op het einde van je huurcontract alleen zijn of haar akkoord te geven, zodat de gestorte huurwaarborg aan jou kan worden terugbetaald.

*Je gaat verder naar een andere website. Door op deze link te klikken, verlaat je de beveiligde omgeving van Hello bank! en word je doorgestuurd naar een externe website, niet gelinkt of verbonden aan Hello bank!. Weet dat Hello bank! geen enkele controle heeft uitgevoerd op deze externe website en dus iedere verantwoordelijkheid afwijst met betrekking tot de inhoud, informatie, producten of diensten die erop terug te vinden zijn of tot de veiligheid ervan. We nodigen je uit om contact op te nemen met de eigenaar van de externe website voor elke vraag over het gebruik van de website.