Brandverzekering Top Woning

Product home insurance

Kort gezegd, wat is het?

Top Woning is een brandverzekering die schade in en rond je woning dekt, veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, natuurrampen, water of elektriciteit.

Ze dekt ook je aansprakelijkheid als huurder voor schade aan je vakantiewoning of het kot van je kinderen.

Afhankelijk van je situatie (huurder, eigenaar of verhuurder) bestaat je verzekering uit verschillende dekkingen: gebouw, inboedel, diefstal en juridische bijstand.

De Top Woning verzekering is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door Hello bank!, het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.
Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt telkens afgesloten voor één jaar, met stilzwijgende verlenging (behalve wanneer een van beide partijen zich hiertegen verzet binnen de drie maanden voor het verlopen van het contract).

Welke zijn de voornaamste gedekte risico’s?

 • Schade aan het gebouw en/of de inboedel veroorzaakt door brand, water, de inwerking van elektriciteit, storm, hagel, het gewicht van sneeuw en ijs, glasbreuk en natuurrampen.
 • Materiële en lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door de verzekerde goederen.
 • Beschadigingen aan het gebouw door vandalisme, diefstal of kwaad opzet, alsook de diefstal van delen van het gebouw, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen.
 • 24/24 bijstand in geval van schade.

Welke zijn de voornaamste niet-gedekte risico’s?

 • Schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
 • Schade aan motorvoertuigen.
 • Schade aan een bouwvallig of voor afbraak bestemd gebouw.
 • Schade veroorzaakt door het niet nakomen van een in de overeenkomst opgelegde verplichting (bijvoorbeeld de beveiliging van de verzekerde goederen).

Download de documenten

Bovenstaande lijsten zijn niet limitatief. Voor de exacte reikwijdte van de waarborgen verwijzen we graag naar de algemene voorwaarden van de Top Woning verzekering. Of contacteer het Hello team op 02 433 41 41.
Download onze precontractuele informatie

Een video waarin we je alles "live" uitleggen!

Voor wie?

 • Je Top Woning verzekering dekt: het gebouw, de inboedel, diefstal en juridische bijstand.

  In geval van schade of diefstal zijn o.a. volgende zaken gedekt:

  • Schade aan de woning zelf en aan de bijgebouwen waarvoor jij verantwoordelijk bent (bijvoorbeeld een garage). Alle andere schade met betrekking tot het gebouw is voor de verzekering van de eigenaar.
  • De inhoud van je woning, zoals persoonlijke spullen (meubels, kledij, tv …) en professioneel materiaal (laptop, smartphone, gereedschap of goederen die je gebruikt voor je job op een andere locatie …).

  Wanneer er een geschil is met iemand die verantwoordelijk is voor niet-gedekte schade of zelfs met je verzekeraar als je bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de bedragen die de expert heeft vastgelegd, kan je beroep doen op de juridische bijstand van je verzekering. Deze zorgt voor het verdedigen van jouw belangen en dekt de proceskosten en het ereloon van je advocaat als er een gerechtelijke procedure nodig is.

 • Je Top Woning verzekering dekt: het gebouw, de inboedel, diefstal en juridische bijstand.

  In geval van schade of diefstal zijn o.a. volgende zaken gedekt:

  • Schade aan de woning zelf en aan de bijgebouwen (bijvoorbeeld een garage).
  • De inhoud van je woning, zoals persoonlijke spullen (meubels, kledij, tv …) en professioneel materiaal (laptop, smartphone, gereedschap of goederen die je gebruikt voor je job op een andere locatie …).

  Wanneer er een geschil is met iemand die verantwoordelijk is voor niet-gedekte schade of zelfs met je verzekeraar als je bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de bedragen die de expert heeft vastgelegd, kan je beroep doen op de juridische bijstand van je verzekering. Deze zorgt voor het verdedigen van jouw belangen en dekt de proceskosten en het ereloon van je advocaat als er een gerechtelijke procedure nodig is.

 • Je Top Woning verzekering dekt: de inboedel, diefstal en juridische bijstand.

  In geval van schade of diefstal zijn o.a. volgende zaken gedekt:

  • De inhoud van je woning, zoals persoonlijke spullen (meubels, kledij, tv …) en professioneel materiaal (laptop, smartphone, gereedschap of goederen die je naar huis hebt meegebracht maar die je eigenlijk gebruikt voor je job op een andere locatie …).

  Je appartement, het gebouw dus, wordt al gedekt door de verzekering mede-eigendom.
  Wanneer er een geschil is met iemand die verantwoordelijk is voor niet-gedekte schade of zelfs met je verzekeraar als je bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de bedragen die de expert heeft vastgelegd, kan je beroep doen op de juridische bijstand van je verzekering. Deze zorgt voor het verdedigen van jouw belangen en dekt de proceskosten en het ereloon van je advocaat als er een gerechtelijke procedure nodig is.

 • Je Top Woning verzekering dekt: het gebouw en juridische bijstand.

  In geval van schade zijn o.a. volgende zaken gedekt:

  • Schade aan de woning zelf en aan de bijgebouwen (bijvoorbeeld een garage). Je huurder moet, op zijn beurt, via de huurdersaansprakelijkheid de inboedel en diefstal verzekeren in een apart contract.

  Wanneer er een geschil is met iemand die verantwoordelijk is voor niet-gedekte schade, met een online verhuurplatform zoals Airbnb of zelfs met je verzekeraar als je bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de bedragen die de expert heeft vastgelegd, kan je beroep doen op de juridische bijstand van je verzekering. Deze zorgt voor het verdedigen van jouw belangen en dekt de proceskosten en het ereloon van je advocaat als er een gerechtelijke procedure nodig is.

Wat gebeurt er in geval van schade?

In geval van schade kan je ons 24/24 contacteren op het gratis nummer en krijg je meteen hulp van een specialist die je afhankelijk van het schadegeval twee mogelijkheden zal voorstellen:

 • Je krijgt een financiële vergoeding waarmee je zelf de schade laat herstellen.

  Om een schadegeval te evalueren wordt meestal samen met jou en vanop afstand een video-expertise van de schade gedaan. Je hoeft dus niet meer te wachten op het bezoek van een expert.

 • Wij plannen en betalen de herstellingen. We geven je een garantie van 6 maanden op de uitgevoerde werken.
Je kan met al je vragen of klachten steeds terecht bij het Hello team op het nummer 02 433 41 41. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de dienst Klachtenbeheer van BNP Paribas Fortis (Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax 02 228 72 00) of bij de dienst Klachtenbeheer van AG Insurance (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be). Ben je niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kan je terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 - www.ombudsman.as
AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – http://www.aginsurance.be/ Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

De Brandverzekering Top Woning?
We spreken erover in het Help & Support forum!

 • [FAQ] Is een brandverzekering verplicht? 0 reacties
 • [FAQ] Wat doe ik… in geval van een schadegeval aan/in mijn woning? 0 reacties
 • [FAQ] Uit welke dekkingen/beschermingen is een woningverzekering opgebouwd? 0 reacties
 • Alle vragen
Een andere vraag over de Brandverzekering Top Woning?
Stel ze in het Help & Support forum!
Een gesprek starten

Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Om meer te vernemen over de cookies, het verwijderen ervan en hun instelbaarheid, raadpleeg je deze pagina.
Als je verder surft, geef je BNP Paribas Fortis de toelating om deze cookies te gebruiken.
Opgelet, bij het blokkeren van bepaalde cookies zal de website niet correct functioneren.