Brandverzekering Top WoningOf je nu eigenaar bent of huurder, dankzij de Top Woning Verzekering heb je een gerust gemoed want je woning en je bezittingen zijn veilig!

Kort gezegd, wat is het?

Een eigen thuis, je plek onder de zon. Of je nu eigenaar bent of huurder, je kunt rekenen op een brandverzekering die aan je behoeften is aangepast om je dierbare bezittingen te beschermen. Het is immers altijd sneller gebeurd dan je zelf denkt …

De weergoden houden lelijk huis en bezorgen je thuis natte voeten …
Een romantisch etentje bij kaarslicht beschadigt je gehuurde appartement …
Je tuinhuis staat plots in de tuin van je buur door de stormwind …


Geen paniek dus! De Top Woning Verzekering is een volledige en aangepaste brandverzekering die de risico’s dekt die verbonden zijn aan je woning.

Als je een woning wilt kopen, geniet je dankzij deze verzekering bovendien een korting op de hypotheekrente bij de aanvraag van een Hello Woonkrediet.
1-main_illu


 • Een bescherming op maat die bij je past
 • Een online en transparante prijssimulatie
 • Een eenvoudige, snelle aanvraag online en zonder afspraak
 • Een verzekering van AG Insurance 

Een gepersonaliseerde bescherming

Je woning en inboedel worden verzekerd en beschermd volgens jouw behoeften.

Top Woning is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door Hello bank!, het mobiele merk van BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging voor een jaar, behalve als een van de partijen zich er minstens drie maanden vóór het einde van het contract tegen verzet volgens de wettelijke vormvereisten.Welke zijn de voornaamste gedekte risico's?


 • Schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door één van de gevaren verzekerd door de basiswaarborgen, waaronder brand, waterschade, inwerking van elektriciteit, storm, hagel, ijs- en sneeuwdruk, glasbreuk en natuurrampen
 • Je aansprakelijkheid voor materiële en lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door je verzekerde goederen
 • Bijstand bij verzekerde schadegevallen en tegemoetkoming voor bepaalde kosten die verband houden met een verzekerd schadegeval, bijvoorbeeld kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijke maatregelen die je op eigen initiatief genomen hebt om schade te voorkomen in geval van dreigend gevaar
 • Beschadigingen aan het verzekerde gebouw door vandalisme, kwaad opzet of veroorzaakt door dieven alsook diefstal van delen van het gebouw (bv. zonnepanelen)

Welke zijn de voornaamste niet-gedekte risico's? 


 • Opzettelijk door de verzekerde veroorzaakte schade
 • Schade aan motorvoertuigen
 • Schade aan een bouwvallig of voor afbraak bestemd gebouw
 • Schade veroorzaakt door niet-naleving van een in de overeenkomst opgelegde verplichting wat betreft de materiële staat of de inrichting tot beveiliging van de verzekerde goederen voor zover deze tekortkoming in oorzakelijk verband staat met het schadegeval

Bovenstaande opsomming van gedekte en niet gedekte risico’s is niet volledig. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, raadpleeg je best de algemene voorwaarden van dit product via onderstaande links.

In geval van schade, kan je steeds bellen naar 1 gratis nummer.

We zijn 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar om je te helpen.
Het professionele team van TeleClaims doet er alles aan om je dossier zo snel mogelijk te behandelen.

Hoe sluit je een verzekering Top Woning af?

Als huurder of eigenaar kan je een woningverzekering aanvragen in je Hello bank! app of per telefoon via je Hello team. Je ontvangt eerst een prijsofferte gevolgd door een contractaanbod met de berekening van je definitieve verzekeringspremie

Heb je aankoopplannen? Afspraak op Hello home!. Doe een simulatie en ontdek hoe het Hello Woonkrediet, het hypothecaire krediet van Hello bank!, je op weg kan helpen naar je droomhuis. Je Top Woning Verzekering kan dan zelfs gekoppeld worden aan je nieuwe woning.

Het Hello team stuurt je het contractvoorstel toe met de berekening van je verzekeringspremie.


Start je project

De brandverzekering Top Woning is een product van AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Hello bank! is het mobiele merk van BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Voor alle vragen of klachten kan je in eerste instantie terecht bij je Hello team. Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax 02 228 72 00, of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be. Je kunt je klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as


Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Om meer te vernemen over de cookies, het verwijderen ervan en hun instelbaarheid, raadpleeg je deze pagina.
Als je verder surft, geef je BNP Paribas Fortis de toelating om deze cookies te gebruiken.
Opgelet, bij het blokkeren van bepaalde cookies zal de website niet correct functioneren.