De Hello4You Spaarrekening

Kort gezegd, wat is het?

Een gereglementeerde spaarrekening* met een interessante rentevoet. Wil je wat geld opzij zetten? Dan stort je het meteen op je Hello4You Spaarrekening. En wil je later lekker je zin doen zoals naar Ibiza vertrekken, jezelf trakteren op een nieuwe gitaar of gewoon een knalfuif organiseren, dan gebruik je daarvoor je spaarcenten!

Traditional Savings
  • Een gratis spaarrekening.
  • Je kan tot €6.000 per jaar storten.
  • Een jaarlijkse bruto basisrente van 0,50%.
  • Een jaarlijkse bruto getrouwheidspremie van 0,20%.

Wil je echt álles weten? Lees dan vóór het openen van je rekening zeker de "Essentiële spaardersinformatie".*Gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV van Belgisch Recht, Warandeberg 3 te B-1000 Brussel.

De Hello4You Spaarrekening is een product van onbepaalde duur.

Rentevoeten

De jaarlijkse bruto basisrente van 0,50% wordt berekend per dag.

De jaarlijkse bruto getrouwheidspremie van 0,20% wordt berekend op elke storting die je langer dan 12 maanden onafgebroken op de rekening laat staan en ze is gegarandeerd over die hele periode.

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen variëren volgens de marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten.

Geen onaangename verrassingen: als de basisrente of/en de getrouwheidspremie wijzigt, krijg je een bericht bij je eerstvolgende rekeninguittreksels. Zo blijf je steeds goed op de hoogte!

Fiscale voordelen

Je bent vrijgesteld van belastingen tot een bedrag van €1.880 (in 2017). Voor getrouwde koppels en wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke spaarrekening openen, verdubbelt dit tot €3.760. Heb je meer dan €1.880 aan interesten ontvangen, dan betaal je slechts 15% roerende voorheffing op de som die dat bedrag overstijgt.

Risico voor de spaarder

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van €100.000 dat valt onder de depositogarantie.Klachten en verhaal

Klachten kunnen worden gericht via het Hello Team of door gebruik te maken van het klachtenformulier.

Voldoet de voorgestelde oplossing niet, dan kan de houder per gewone post een schriftelijke klacht indienen bij de dienst Klachtenmanagement van de Bank op volgend adres:

BNP Paribas Fortis NV - Dienst Klachtenmanagement
Warandeberg 3 – 1000 Brussel

Indien de door de dienst Klachtenmanagement van de Bank voorgestelde oplossing de houder geen voldoening schenkt, kan deze, als natuurlijke persoon en handelend in privéaangelegenheden, het geschil voorleggen aan Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen, ofwel per gewone brief naar onderstaand adres, ofwel door gebruik te maken van het klachtenformulier dat op de website van deze dienst beschikbaar is:

Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel
www.ombudsfin.be


Hoe kan ik mijn Hello4You Spaarrekening openen?

Dat doe je via de app Hello bank! door in het menu "Mijn rekeningen" te klikken op het icoon "Producten toevoegen".
Lees vóór het openen van je rekening zeker de "Essentiële spaardersinformatie".

Je kan ook bellen naar het Hello Team op 02 433 41 41 (van maandag tot vrijdag van 7u tot 22u en zaterdag van 9u tot 17u). 

Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Om meer te vernemen over de cookies, het verwijderen ervan en hun instelbaarheid, raadpleeg je deze pagina.
Als je verder surft, geef je BNP Paribas Fortis de toelating om deze cookies te gebruiken.
Opgelet, bij het blokkeren van bepaalde cookies zal de website niet correct functioneren.