De Online Spaarrekening Premium


Sinds 23/06/2015 hanteert de Online Spaarrekening Premium dezelfde rentevoeten als de Klassieke Spaarrekening. Om deze reden is het niet meer mogelijk om zelf nog een Online Spaarrekening Premium te openen.

Kort gezegd, wat is het?

Een gereglementeerde spaarrekening om je spaargeld op lange termijn te laten renderen. Heb je een droomproject in het verschiet? Stort dan wat geld op je Online Spaarrekening Premium (of op je klassieke spaarrekening) en laat het daar wat aandikken. Is het moment gekomen om je droom waar te maken, dan kan je het meteen gebruiken. Zo eenvoudig is het!

Premium Savings
  • Een gratis spaarrekening. Kost niets, brengt wel op.
  • Een getrouwheidspremie berekend op elke storting die je langer dan 12 maanden onafgebroken op de rekening laat staan.
  • Je geld dat jaarlijks beetje bij beetje aandikt dankzij de rentevoeten.
  • Een langetermijnvisie voor je plannen.
  • De mogelijkheid om je spaargeld te raadplegen, overal en altijd.

De Online Spaarrekening Premium

Wil je echt álles weten? Lees dan vóór het openen van je rekening zeker de "Belangrijke informatie voor spaarders".
Opgelet! In dit document evenals in de ‘Bijzondere voorwaarden van de Online Spaarrekening Premium’ is er sprake van een minimuminlage van €12.500. Gezien de huidige marktrentes gelden de vermelde basisrente en getrouwheidspremie echter ongeacht het tegoed op de rekening.

Gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV van Belgisch Recht, Warandeberg 3 te B-1000 Brussel. De Online Spaarrekening Premium is een product van onbepaalde duur.

De Klassieke Spaarrekening

Wil je echt álles weten? Lees dan vóór het openen van je rekening zeker de "Essentiële spaardersinformatie".

Gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV van Belgisch Recht, Warandeberg 3 te B-1000 Brussel. De Klassieke Spaarrekening is een product van onbepaalde duur.

Getrouwheidspremie

De jaarlijkse bruto basisrente van 0,01% wordt berekend per dag.

De getrouwheidspremie bedraagt 0,10%. Ze wordt berekend op elke storting die je langer dan 12 maanden onafgebroken op de rekening laat staan.

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen variëren volgens de marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten.

Geen onaangename verrassingen: als de basisrente of/en de getrouwheidspremie wijzigt, krijg je een bericht bij je eerstvolgende rekeninguittreksels. Zo blijf je steeds goed op de hoogte!

Fiscale voordelen

Je bent vrijgesteld van belastingen tot een bedrag van €1.880 (in 2017). Voor getrouwde koppels en wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke spaarrekening openen, verdubbelt dit tot €3.760. Heb je meer dan €1.880 aan interesten ontvangen, dan betaal je slechts 15% roerende voorheffing op de som die dat bedrag overstijgt.

Risico voor de spaarder

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van €100.000 dat valt onder de depositogarantie.Klachten en verhaal

Klachten kunnen worden gericht via het Hello Team of door gebruik te maken van het klachtenformulier.

Voldoet de voorgestelde oplossing niet, dan kan de houder per gewone post een schriftelijke klacht indienen bij de dienst Klachtenmanagement van de Bank op volgend adres:

BNP Paribas Fortis NV - Dienst Klachtenmanagement
Warandeberg 3 – 1000 Brussel

Indien de door de dienst Klachtenmanagement van de Bank voorgestelde oplossing de houder geen voldoening schenkt, kan deze, als natuurlijke persoon en handelend in privéaangelegenheden, het geschil voorleggen aan Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen, ofwel per gewone brief naar onderstaand adres, ofwel door gebruik te maken van het klachtenformulier dat op de website van deze dienst beschikbaar is:

Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel
www.ombudsfin.be


Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Om meer te vernemen over de cookies, het verwijderen ervan en hun instelbaarheid, raadpleeg je deze pagina.
Als je verder surft, geef je BNP Paribas Fortis de toelating om deze cookies te gebruiken.
Opgelet, bij het blokkeren van bepaalde cookies zal de website niet correct functioneren.