Schuldsaldoverzekering

Kort gezegd, wat is het?

De schuldsaldoverzekering is een verzekering die bij een overlijden de risico's dekt die verbonden zijn aan het woonkrediet dat je afgesloten hebt voor de aankoop van je vastgoed (we hopen uiteraard dat dit niet gebeurt!). Zij geeft recht op een vermindering van de rentevoet als je een Hello Woonkrediet aanvraagt.


Een gerust gemoed! Met deze verzekering hoef je niet aan het slechtste te denken en profiteer je maximaal van je knus nestje!
1-main_illu • Een verzekering die is aangepast
 • Een online aanvraag: eenvoudig, snel en zonder afspraak
 • Een vaste maandpremie gedurende 2/3 van de duur van het woonkrediet
 • Een verzekering van AG Insurance

Een verzekering die voor gemoedsrust zorgt

Die in geval van overlijden het volledige of gedeeltelijke bedrag van het woonkrediet dekt (100% als je alleen koopt, 75% als je met twee bent) in ruil voor verschillende premies.
Een schuldsaldoverzekering, een overlijdensverzekering naar Belgisch recht, is een tijdelijk verzekeringscontract met dekking gedurende een afgesproken duur. Dit is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door Hello bank!, het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.Welke zijn de voornaamste gedekte risico's?


 • Een schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering met afnemend verzekerd kapitaal. Deze verzekering waarborgt de uitbetaling van een afgesproken vast ‘kapitaal overlijden’ aan de begunstigde als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract. Het verzekerd kapitaal neemt tijdens de looptijd van het contract periodiek af volgens de criteria beschreven in je contract.
 • De schuldsaldoverzekering is in principe gekoppeld aan een (woon)krediet aangezien met de uitkering van de verzekering het nog openstaande krediet in zijn geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald als de verzekerde vroegtijdig overlijdt. Dan daalt het verzekerd kapitaal evenredig met de nog openstaande schuld van het krediet (aflossingsplan).
 • Het overlijden van de verzekerde, ongeacht het land waar dat gebeurt, moet binnen het toepassingsgebied vallen van de algemene voorwaarden van deze verzekering.

Welke zijn de voornaamste niet-gedekte risico's? 

Zijn altijd uitgesloten:

 • de verzekerde overlijdt door een opzettelijke daad of daartoe aangezet door een begunstigde van de verzekering;
 • de verzekerde overlijdt door zelfmoord binnen het jaar na de start van het contract;
 • de verzekerde overlijdt in België, als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis.

Bovenstaande lijsten zijn niet beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen vind je in de algemene voorwaarden van dit product.

Online afsluiten bijzonder eenvoudig

Wil je graag weten hoeveel dit je zal kosten? Afspraak op Hello home! voor een simulatie of een offerteaanvraag.
Je kunt op ons rekenen, je beantwoordt enkele vragen en stelt ons jouw vragen, online of per telefoon, zonder je te hoeven verplaatsen.


Hoe sluit je een Hello Schuldsaldoverzekering af?

De schuldsaldoverzekering is via deze website gekoppeld aan een woning gekocht dankzij een Hello woonkrediet, het hypothecair krediet van Hello bank!. Je hebt aankoopplannen? Je speelt met de gedachte om eigenaar te worden? Afspraak op Hello home!.


Jouw project starten


De Schuldsaldoverzekering?
We spreken erover in het Help & Support forum!

 • [FAQ] Kan ik mijn schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen? 0 reacties
 • [FAQ] Kan ik mijn schuldsaldoverzekering in een andere formule ondertekenen? 0 reacties
 • [FAQ] Is een schuldsaldoverzekering wettelijk verplicht? 0 reacties
 • Alle vragen
Een andere vraag over de Schuldsaldoverzekering?
Stel ze in het Help & Support forum!
Een gesprek startenAG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Hello bank! is het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Voor alle vragen of klachten kan je in eerste instantie terecht bij je Hello team. Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as