Brandverzekering Top Woning

Product home insurance

Kort gezegd, wat is het?

Top Woning is een brandverzekering die schade, veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, natuurrampen, water of elektriciteit, in en rond je woning dekt.

Ze dekt ook je aansprakelijkheid als huurder voor schade aan je vakantiewoning of het kot dat je voor je kinderen huurt.

Op basis van je situatie, huurder, eigenaar of verhuurder van een woning, bestaat je verzekering uit een combinatie van verschillende dekkingen: gebouw, inboedel, diefstal en juridische bijstand.

De Top Woning verzekering is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door Hello bank!, het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.
Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt telkens afgesloten voor één jaar, met stilzwijgende verlenging (behalve wanneer een van beide partijen zich hiertegen verzet binnen de drie maanden voor het verlopen van het contract).

Welke zijn de voornaamste gedekte risico’s?

 • Schade aan het gebouw en/of de inboedel veroorzaakt door brand, water, de inwerking van elektriciteit, storm, hagel, het gewicht van sneeuw en ijs, glasbreuk en natuurrampen.*
 • Materiële en lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door de verzekerde goederen.*
 • Beschadigingen aan het gebouw door vandalisme, diefstal of kwaad opzet, alsook de diefstal van delen van het gebouw, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen.*
 • 24/24 bijstand in geval van schade.

  *Ga naar “Ik bouw een woning” om na te gaan wat gedekt is bij een bouwproject.

Welke zijn de voornaamste niet-gedekte risico’s?

 • Schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
 • Schade aan motorvoertuigen.
 • Schade aan een bouwvallig of voor afbraak bestemd gebouw.
 • Schade veroorzaakt door het niet nakomen van een in de overeenkomst opgelegde verplichting (bijvoorbeeld de beveiliging van de verzekerde goederen).

Download de documenten

Bovenstaande lijsten zijn niet limitatief. Voor de exacte reikwijdte van de waarborgen verwijzen we graag naar de algemene voorwaarden van de Top Woning verzekering. Of contacteer het Hello Team op 02 433 41 41.
Download onze precontractuele informatie en het Informatiedocument over het verzekeringsproduct Top woning

Een video waarin we je alles "live" uitleggen!

Voor wie?

 • Je Top Woning verzekering dekt: het gebouw, de inboedel, diefstal en juridische bijstand.

  In geval van schade of diefstal zijn o.a. volgende zaken gedekt:

  • Schade aan de woning zelf en aan de bijgebouwen waarvoor jij verantwoordelijk bent (bijvoorbeeld een garage). Alle andere schade met betrekking tot het gebouw is voor de verzekering van de eigenaar.
  • De inhoud van je woning, zoals persoonlijke spullen (meubels, kledij, tv …) en professioneel materiaal (laptop, smartphone, gereedschap of goederen die je gebruikt voor je job op een andere locatie …).

  Je hebt ook recht op juridische bijstand bij niet-gedekte schade. Wanneer er een geschil is met de persoon die verantwoordelijk is voor de niet-gedekte schade, worden je belangen verdedigd en wordt het ereloon van je advocaat betaald. Ook bij een geschil met je verzekeraar, als je bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de bedragen die de expert heeft vastgelegd, heb je recht op juridische bijstand.

 • Je Top Woning verzekering dekt: het gebouw, de inboedel, diefstal en juridische bijstand.

  In geval van schade of diefstal zijn o.a. volgende zaken gedekt:

  • Schade aan de woning zelf en aan de bijgebouwen (bijvoorbeeld een garage).
  • De inhoud van je woning, zoals persoonlijke spullen (meubels, kledij, tv, …) en professioneel materiaal (laptop, smartphone, gereedschap of goederen die je gebruikt voor je job op een andere locatie, …).

  Je hebt ook recht op juridische bijstand bij niet-gedekte schade. Wanneer er een geschil is met de persoon die verantwoordelijk is voor de niet-gedekte schade, worden je belangen verdedigd en wordt het ereloon van je advocaat betaald. Ook bij een geschil met je verzekeraar, als je bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de bedragen die de expert heeft vastgelegd, heb je recht op juridische bijstand.

 • Je Top Woning verzekering dekt: de inboedel, diefstal en juridische bijstand.

  In geval van schade of diefstal zijn o.a. volgende zaken gedekt:

  • De inhoud van je woning, zoals persoonlijke spullen (meubels, kledij, tv, …) en professioneel materiaal (laptop, smartphone, gereedschap of goederen die je naar huis hebt meegebracht maar die je eigenlijk gebruikt voor je job op een andere locatie, …). Je hebt ook recht op juridische bijstand bij niet-gedekte schade. Wanneer er een geschil is met de persoon die verantwoordelijk is voor de niet-gedekte schade, worden je belangen verdedigd en wordt het ereloon van je advocaat betaald.

  Ook bij een geschil met je verzekeraar, als je bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de bedragen die de expert heeft vastgelegd, heb je recht op juridische bijstand. De dekking gebouw van je appartement is al verzekerd door de verzekering mede-eigendom.

 • Je Top Woning verzekering dekt: het gebouw en juridische bijstand.

  In geval van schade zijn o.a. volgende zaken gedekt:

  • Schade aan de woning zelf en aan de bijgebouwen (bijvoorbeeld een garage).

  Je hebt ook recht op juridische bijstand bij niet-gedekte schade. Wanneer er een geschil is met de persoon die verantwoordelijk is voor de niet-gedekte schade, worden je belangen verdedigd en wordt het ereloon van je advocaat betaald. Ook bij een geschil met een online verhuurplatform, zoals bv. Airbnb, of zelfs met je verzekeraar, als je bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de bedragen die de expert heeft vastgelegd, heb je recht op juridische bijstand.

  Je huurder moet, op zijn beurt, de huurdersaansprakelijkheid, inboedel en diefstal verzekeren in een apart contract.

 • Tijdens de bouw van je woning stellen we een dekking gebouw en juridische bijstand voor. De eerste 6 maanden is de dekking gebouw volledig gratis! Let op: bepaalde dekkingen binnen de Top Woning verzekering gelden niet voor woningen in aanbouw! Contacteer het Hello Team voor meer info.

  Wanneer de bouw van je woning af is, pas je je verzekeringspolis volgens je situatie aan. Trek je zelf in de woning? Sluit dan bijkomend een dekking inboedel en diefstal af, als je die nog niet hebt. Ga je de woning verhuren? Dan is het aan de huurder om een verzekering af te sluiten voor de inboedel, huurdersaansprakelijkheid en tegen diefstal.

Wat gebeurt er in geval van schade?

In geval van gedekte schade kan je ons 24/24 contacteren op het gratis nummer en krijg je meteen hulp van een specialist die je afhankelijk van het schadegeval twee mogelijkheden zal voorstellen:

 • Je krijgt een financiële vergoeding waarmee je zelf de schade laat herstellen.

  Om een schadegeval te evalueren wordt meestal samen met jou en vanop afstand een video-expertise van de schade gedaan. Je hoeft dus niet meer te wachten op het bezoek van een expert.

 • Wij plannen en betalen de herstellingen. We geven je een garantie van 6 maanden op de uitgevoerde werken.
Je kan met al je vragen of klachten steeds terecht bij het Hello Team op het nummer 02 433 41 41. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de dienst Klachtenbeheer van BNP Paribas Fortis (Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax 02 228 72 00) of bij de dienst Klachtenbeheer van AG Insurance (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be). Ben je niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kan je terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Hoe sluit je een Top Woning verzekering af?

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – http://www.aginsurance.be/ . Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.