Schuldsaldoverzekering

Kort gezegd, wat is het?

Bij een overlijden dekt de schuldsaldoverzekering de risico's verbonden aan de terugbetaling van het woonkrediet dat je hebt afgesloten voor de aankoop of de bouw van je eigen woning.


Een grote stap naar een gerust gemoed. Dankzij deze verzekering hoef je niet in te zitten met wat er kan mislopen en geniet je ten volle van je knusse nestje! Sluit je de verzekering samen met een Hello woonkrediet af, dan krijg je bovendien een mooie korting op de rentevoet van je woonkrediet. 
1-main_illu  • Online aanvragen: eenvoudig, snel en zonder afspraak
  • De keuze tussen een vaste maandelijkse premie gedurende 2/3 van de looptijd van het woonkrediet of een eenmalige premie bij de start van je krediet
  • Een verzekering van AG Insurance

Een verzekering die rust brengt

Bij overlijden dekt de schuldsaldoverzekering het volledige of een gedeeltelijk bedrag van het woonkrediet. Een dekking van 100% als je alleen koopt en 75% of 100% als je met twee koopt. In ruil daarvoor betaal je een vaste maandelijkse premie gedurende 2/3 van de looptijd van het woonkrediet of een eenmalige premie, met eigen middelen, bij de start van je krediet.

De premie(s) geeft (geven) geen recht op een fiscaal voordeel. Wil je meer informatie over de mogelijkheid om een belastingvoordeel te genieten, neem dan contact op met het Hello Team.

De schuldsaldoverzekering is een tijdelijke overlijdensverzekering (branche 21) naar Belgisch recht met dekking gedurende een afgesproken duur. De looptijd van de verzekering is in principe gelijk aan de looptijd van het krediet. Dit is een product van AG Insurance, aangeboden door Hello bank!, het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.Wat zijn de belangrijkste gedekte risico’s?


  • Een schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering met afnemend verzekerd kapitaal. Dat wil zeggen dat het verzekerd kapitaal tijdens de looptijd van je krediet geleidelijk afneemt volgens de criteria beschreven in je contract.
  • De schuldsaldoverzekering is in principe gekoppeld aan een (woon)krediet, aangezien bij vroegtijdig overlijden van de verzekerde het nog openstaande krediet in zijn geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. Vandaar dat het verzekerd kapitaal daalt, evenredig met de nog openstaande schuld van het krediet (“het aflossingsplan”).
  • Het overlijden van de verzekerde, ongeacht het land waar dat gebeurt, is gedekt door de schuldsaldoverzekering.

Wat zijn de niet-gedekte risico’s?

  • De verzekerde overlijdt door een opzettelijke daad of daartoe aangezet door de verzekeringsnemer (als deze verschilt van de verzekerde) of door een begunstigde van de verzekering.
  • De verzekerde overlijdt door zelfmoord binnen het jaar na de start van het contract.
  • De verzekerde overlijdt als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis.
Het risico op invaliditeit van de verzekerde wordt niet gedekt. Wil je meer informatie over de mogelijkheid om dit risico te verzekeren, neem dan contact op met het Hello Team.

Bovenstaande lijsten zijn niet beperkend.
De exacte reikwijdte van de waarborgen vind je terug in de algemene voorwaarden van dit product.

Online simulatie: zo gebeurd

Wil je graag weten hoeveel het je zal kosten? Afspraak op Hello home! voor een online simulatie of vraag jouw offerte aan bij het Hello Team, via e-mail of telefoon.


Hoe sluit je een schuldsaldoverzekering af?

De schuldsaldoverzekering is gekoppeld aan de aankoop of de bouw van een woning via een Hello woonkrediet, het online hypothecair krediet van Hello bank!. Tijdens de online aanvraag van je hypothecair krediet  kan je meteen ook een schuldsaldoverzekering afsluiten.


Jouw project starten
AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Hello bank! is het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Voor alle vragen of klachten kan je in eerste instantie terecht bij je Hello Team. Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman-insurance.be