Digital protect

Wat is Digital protect?

  • Ideaal om mobiele toestellen , zoals bijvoorbeeld je laptop, tablet of smartphone te beschermen.
  • Naast jouw toestellen zijn ook de toestellen van je gezinsleden gedekt.
  • Een vast tarief van €12,00 per maand, hoeveel mobiele toestellen je ook hebt.
  • Makkelijk inschrijven, zonder aanvraag ter goedkeuring en zonder aangifte vooraf van de toestellen die je wil verzekeren.
  • Zorgeloze gemoedsrust waarop je geen prijs kan plakken.

 

De verzekering DIGITAL PROTECT is een goederenverzekering naar Belgisch recht van Cardif Assurances Risques Divers nv verdeeld door BNP Paribas Fortis. De verzekering wordt afgesloten voor een termijn van 1 jaar met  een jaarlijkse  stilzwijgende verlenging.


Waarvoor ben je voornamelijk verzekerd?

Toevallige materiële schade
Dit is elke vernieling of gehele of gedeeltelijke beschadiging waardoor het toestel niet meer goed functioneert als gevolg van een plotse, niet te voorziene oorzaak buiten jouw wil

Zet de verzekering maar uit je hoofd wanneer je wil testen of je smartphone met je hoesje aan echt wel shockproof is door hem opzettelijk eens tegen de muur te gooien…

Gekwalificeerde diefstal
Dit is diefstal met geweld of diefstal met inbraak buiten de woonplaats (hoofdverblijf, tweede verblijf en vakantiewoning).

Frauduleus gebruik
De verbruikskosten  die een derde op frauduleuze wijze met het toestel deed binnen de 24 uur na de gekwalificeerde diefstal van het toestel.

En waar zal je onder andere niet voor verzekerd zijn?

Professioneel gebruik
Mobiele apparaten gebruikt voor professionele doeleinden zijn uitgesloten.

Grove nalatigheid
Je gebruikt het toestel op een ongeoorloofde wijze. Of je bent nalatig en laat je toestel op een risicovolle plaats achter. Je dient dus zelf elk voorzienbaar risico op slijtage, beschadiging door een vloeistof, kans op vallen te vermijden.

Het is dus geen goed idee om je looping te filmen in het pretpark.

Leeftijd en plaats van aankoop van het toestel
Toestellen van ouder dan 5 jaar evenals toestellen aangekocht buiten de Europese Unie (EU) zijn uitgesloten.

De opsomming van risico’s hierboven is niet volledig.

Om de exacte omvang van alle waarborgen en uitsluitingen te kennen, verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden. Je kan deze terugvinden in de link hieronder.

Opgelet, volgende info is belangrijk om negatieve ervaringen te vermijden!

Er geldt een wachttijd van drie maanden na de aanvangsdatum van de aansluiting. Dit betekent dat je tijdens de eerste drie maanden dat je verzekering loopt, je nog niet gedekt bent voor schadegevallen.
In geval van diefstal, dien je aangifte te doen binnen de twee dagen.
In geval van toevallige materiële schade, dien je aangifte te doen binnen de vijf dagen.


Digital protect?
We spreken erover in het Help & Support forum!

Een andere vraag over Digital protect?
Stel ze in het Help & Support forum!
Een gesprek startenDigital Protect is een verzekeringsproduct van CARDIF Assurances Risques Divers NV- maatschappij naar Frans recht met maatschappelijke zetel: 1 Bd Haussmann te 75009 Paris – erkend in België via zijn bijkantoor: Bergensesteenweg 1424 - 1070 Brussel – RPR Brussel BE 0435.0259.94 - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 978.

(KB 06/02/1989 - MB 18/02/1989).
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel– RPR Brussel– BTWBE 0403.199.702, is ingeschreven onder nr. 25.879A bij het FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en handelt als verbonden verzekeringsagent van Cardif Assurances Risques Divers NV.

Klachten kunnen gericht worden aan de Klachtendienst van BNP Paribas Fortis (JQABD),  Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax 02 228 72 00. U kunt uw klachten ook richten aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).


Hoe kan ik mijn mobiele toestel beschermen met Digital protect?

Dat doe je via de app Hello bank! door in het menu "Mijn rekeningen" te klikken op het icoon "Producten toevoegen".