Betalingsuitstel hypothecair krediet

 

Als je door de coronacrisis financiële moeilijkheden ondervindt, kan je betalingsuitstel voor je maandelijks hypotheeklasten aanvragen. Je krijgt betalingsuitstel als je aan een bepaald aantal voorwaarden voldoet. Dit uitstel is gratis: je betaalt geen enkele administratieve- of dossierkost.

 

3 maanden betalingsuitstel

Het betalingsuitstel betekent dat je gedurende 3 maanden je hypothecair krediet, kapitaal en interesten, niet hoeft terug te betalen.

De betalingen hernemen na deze uitsteltermijn.

De looptijd van je woonkrediet zal dus 3 maanden langer duren dan initieel was voorzien.

Nieuwe aanvraag voor betalingsuitstel

Tot en met 21 maart 2021 kan je, onder bepaalde voorwaarden, betalingsuitstel voor je woonkrediet aanvragen. Na deze datum zijn verlengingsaanvragen niet meer mogelijk.

Wil je jouw maandelijkse betalingen vanaf januari 2021 opschorten? Wacht dan niet langer met je aanvraag. Je doet dit best ten minste 10 kalenderdagen voor de datum van je maandelijkse aflossing.

De voorwaarden waar je aan moet voldoen voor de aanvraag van betalingsuitstel:

 • Je lijdt inkomensverlies door de coronacrisis
 • Je hebt een actueel bewijs van inkomensverlies en je kan ons dit bij aanvraag meteen bezorgen
 • Je voldoet op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel nog altijd aan de 4 verplichte voorwaarden (zie hieronder)

Voorwaarden betalingsuitstel hypothecair krediet: 4 verplichte voorwaarden

Voor een aanvraag tot betalingsuitstel moet je voldoen aan 4 voorwaarden.

1. Door de coronacrisis is je inkomen verminderd of weggevallen wegens:

 • tijdelijke of volledige werkloosheid
 • ziekte door Covid-19
 • sluiting van je zaak
 • overbruggingsmaatregelen

Voor koppels kan het gaan over de vermindering of het wegvallen van het inkomen door de coronacrisis van een van de partners.

2. Je had op 1 september 2020 geen betalingsachterstand op de hypothecaire lening waarvoor je uitstel vraagt.

3. Het hypothecair krediet waarvoor je betalingsuitstel vraagt, moet op het moment van de aanvraag je hoofdverblijf in België zijn. Als je een tweede woning hebt, kan je niet genieten van het uitstel van de maandelijkse betalingen voor je hoofdverblijf.

4. Je totaal roerend vermogen op je zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij BNP Paribas Fortis of een andere bank is kleiner dan €25.000, op het moment van de aanvraag. Pensioensparen wordt niet meegerekend.

Afhankelijk van je inkomen

Is het netto maandinkomen van je gezin lager of gelijk aan €1.700? Dan kan je de betaling van je hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten. Na de periode van uitstel, hernemen de betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.

Is het netto maandinkomen van je gezin hoger dan €1.700? Dan kan je het betalingsuitstel van je hypothecaire lening aanvragen. Na de periode van uitstel, hernemen de betalingen met een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

 

Wat is het 'netto gezinsmaandinkomen'?

Ben je loontrekkende? Dan gaat het over het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.

Ben je zelfstandige? Dan gaat het over het maandinkomen voor de coronacrisis: je inkomen van 2019 gedeeld door 12, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op je eigen naam.

 

Bewijs van vermindering inkomen

Bij je aanvraag tot verlenging van het betalingsuitstel moet je bewijsstukken van vermindering van inkomen voegen. Deze zijn onder andere:

 • een attest van werkloosheid
 • een medisch attest
 • een aanvraag tot overbruggingsmaatregelen
 • een verklaring op eer dat je inkomsten gedaald zijn

Betalingsuitstel vragen

Je voldoet aan de voorwaarden? Je kan betalingsuitstel vragen tot en met 21 maart 2021. Vanaf 22 maart 2021 is het niet meer mogelijk uitstel te vragen.

Een verlengingsaanvraag doe je best per telefoon. Contacteer het Hello Team via het rechtstreekse nummer 02 433 43 81. Ze zullen je situatie bekijken en je stap voor stap verder helpen.

Je hebt betalingsuitstel gekregen? Je 3 eerstvolgende vervaldagen worden opgeschort. Je herbegint met je maandaflossingen over 4 maanden. Heb je geen betalingsuitstel aangevraagd of gekregen, dan zal de terugbetaling van je woonkrediet gewoon doorlopen.

Door de huidige omstandigheden ontvangen wij momenteel veel aanvragen. We hebben onze teams versterkt om elke aanvraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Bedankt voor je geduld.

Nog meer vragen?

Je vindt de antwoorden in de FAQ op de site van Febelfin.