Cookiebeleid

Inleiding

Hello bank! gebruikt cookies op de website(s) om uw online-ervaring te verbeteren. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en verzamelen statistische gegevens. Door het gebruik van cookies kan Hello bank! de content en/of reclame die op de websites van Hello bank! worden getoond aanpassen aan uw persoonlijke behoefte en voorkeur. Een van de functies van de cookies is het aanmeldingsproces vergemakkelijken.

Door geen cookies te aanvaarden, belet u Hello bank! om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Sommige delen van de websites zullen bovendien niet ideaal werken. Door cookies te aanvaarden, stemt u ermee in dat we de cookies gebruiken zoals vermeld in dit cookiebeleid. Indien u akkoord gaat met het gebruik van cookies op een van de websites van Hello bank!, zal dit akkoord ook gelden op alle andere websites van Hello bank!. Op die manier hoeft u niet steeds opnieuw uw cookie-voorkeuren te selecteren. Als u dat wenst, kunt u altijd uw cookievoorkeur wijzigen. Deze wijziging zal in dat geval ook gelden op voor alle andere websites van Hello bank!. 

Alle details over de cookies die Hello bank! gebruikt, vindt u in dit cookiebeleid. Het beleid legt ook uit hoe deze cookies worden gebruikt om uw ervaring te verbeteren. We wensen u een plezierige lees- en surfervaring toe.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen als u websites gebruikt. U kunt regelen hoe de websites de cookies gebruiken door de privacy-instellingen van uw browser te configureren (zie de hulpfunctie van uw browser om meer te weten te komen over het regelen van cookies). 

Vergeet niet dat de websites van Hello bank! mogelijk niet goed werken als u het gebruik van cookies volledig onmogelijk maakt.

Hello bank! en de bedrijven die ons helpen bij het runnen van onze business, gebruiken cookies op verschillende manieren, zoals:

  • U authentiseren en identificeren op onze websites, zodat we u de diensten kunnen leveren die u vraagt.
  • Het spoor bijhouden van de informatie die u ons hebt bezorgd – bijvoorbeeld informatie onthouden die u geeft wanneer u een formulier invult.
  • Uw voorkeuren onthouden of onthouden waar u gestopt bent bij het gebruik van de Hello bank!-website.
  • Uw gebruik van de Hello bank!-websites meten, zodat we ze kunnen verbeteren en onze kunnen afstemmen op wat u wellicht interessant vindt.
  • Begrijpen wat u wellicht interessant vindt, zodat we u meer relevante Hello bank!-advertenties en -content kunnen bieden, op onze websites en andere websites dan die van Hello bank!.

Cookies op deze website

We hebben de cookies onderverdeeld in drie categorieën, op basis van hun doelen:

1. Functionele cookies (niet aanpasbaar)

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een correcte en efficiënte verbinding met de website en garanderen een veilige onlineomgeving. Functionele cookies verzamelen anonieme gegevens over hoe de site wordt gebruikt en welke pagina’s  belangrijk zijn. Dit om het algemene gebruiksgemak van de website te verbeteren.

TOOL

Beschrijving

cookie

Doel

Geldigheid

BNP SiteFactory

BNP SiteFactory is het platform dat content en diensten levert aan de klanten.

axes

Deze cookie slaat de basisinstellingen van de gebruiker op: taal, merk, editie (laatst bezochte categorie; bv. Private/Retail Banking)

7 jaar

CSRF

Cookie om Cross Site Reference Forgery en oproepen van een andere oorsprong te verhinderen.

Sessie

europolicy

Deze cookie wordt toegevoegd door SiteFactory en wordt gebruikt voor de toegang tot de website, zonder deze cookie zal de website niet werken. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op. Het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

1 jaar

userInformation

Technische cookie dat een vaste waarde bevat en vereist is voor de structuur van de website. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op, het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

Sessie

distributorid

De eerste twee tekens van het distributor-ID zijn het ID van het distributiekanaal (49 voor mobiel, 52 voor web). De volgende twee tekens staan voor het merk ('FB' voor Fortis Bank, 'KN' voor Fintro) en de laatste drie tekens verwijzen naar de toepassing (001 voor EasyBanking, 002 voor de toepassing Hello bank!). Deze cookie is het website-ID en wordt gebruikt om het onderscheid te maken tussen de websites van de verschillende merken.

Sessie

cookieDisclaimer

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond. Als de bezoeker de website voor de eerste keer bezoekt, zorgt deze cookie ervoor dat de banner getoond wordt. In de nieuwe tool zal de geldigheidsduur zes maanden bedragen. Na zes maanden zal de gebruiker de informatie/banner opnieuw zien.

6 maanden

cookieS_SETTINGS

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond. Als de bezoeker de website voor de eerste keer bezoekt, zorgt Deze cookie ervoor dat de banner getoond wordt. De geldigheid bedraagt zes maanden: na zes maanden van inactiviteit of na een update van de cookie policy zal de gebruiker opnieuw de informatie/banner zien.

180 dagen

(*-)JSESSIONID

Dit is een cookie voor de technische sessie. Het wordt gebruikt om de bezoeken aan de website om te leiden naar verschillende machines in de back-end. Niet alle bezoekers zitten op dezelfde server. Als een server crasht, kan het bezoek op een andere server worden teruggeplaatst. Deze cookie herkent welke gebruiker op welke server belandt. Het zorgt voor een gelijke verdeling van de bezoekers over de servers en garandeert stabiele prestaties.

Sessie

AMWEBJCT!%2F!myaxes

Deze cookie wordt gebruikt om cliënten van private banking en wealth management van elkaar te onderscheiden en om de content van private banking te laten zien aan niet-geverifieerde wealth-cliënten. Op dit moment maakt de site standaard geen onderscheid tussen private en wealth. Eens de gebruiker inlogt en hij wealth-cliënt is, zal hij de content van wealth zien. Dat is voor de privacy van het wealth-cliënteel: als iemand de computer van een wealth-cliënt gebruikt, ziet hij niet dat het een wealth-cliënt is, behalve als hij is ingelogd. Deze cookie wordt geplaatst in de context van privacy door ontwerp: het cookie is ook na de authenticering nodig aangezien front-end de gegevens van back-end niet overneemt.

1 jaar

PD-S-SESSION-ID

Cookie gebruikt voor sessiebeheer.

Sessie

TS**********

Dit is een beveiligingscookie ingesteld door de Firewall als een unieke identificator.

Sessie

gsn

Deze cookie maakt een algemeen sessienummer aan, het is dus een cookie voor sessiebeheer (sessie-ID, willekeurig nummer voor sessie). Als iemand toegang heeft, heeft deze sessie een nummer. Deze cookie wordt geplaatst voor communicatieredenen tussen klant – website – server. Het dient niet om in te loggen.

Sessie

seg

Cookie om de segmentvoorkeur van de klant te onthouden.

1 jaar

plogid

Technische cookie gebruikt tijdens de loginprocedure. Als een gebruiker begint met inloggen, onthoudt het logid de loginsessie zodat de website weet dat de gebruiker al is aangemeld. Zodra de gebruiker heeft ingelogd, wordt het logid verwijderd. Deze cookie wordt behouden tijdens de fases van de loginprocedure.

Sessie

logonProfiles

Deze cookie wordt gebruikt om de loginprofielen van de klanten op te slaan, het wordt enkel geplaatst als de klant dit profiel wil opslaan. Het klantenprofiel kan niet rechtstreeks uit het cookie worden afgeleid, enkel uit de waarde wanneer het op de website wordt gebruikt.

12 jaar

w1n0_er

Dit is een cookie voor load balancing. BNP Paribas Fortis heeft verschillende serverparken om de toegang tot de website te garanderen. Aangezien u maar bij één ervan ingelogd kunt zijn, gebruiken we een cookie om de gebruiker naar de meeste geschikte locatie te sturen.

Sessie

FileDownload

Technische cookie die gebruikt wordt tijdens het downloaden van PDF en CSV files. De JavaScript code leest deze cookie om te weten of de file correct werd gedownload.

Sessie

AmountFormat

Deze cookie slaat op de instelling van de gebruiker bij de weergave van bedragen bij de export van transacties in CSV files (decimaal punt of decimaal komma).

Tot verwijdering cookie

Adobe Analytics

Adobe Analytics wordt gebruikt om (anonieme - bij een opt-out) geaggregeerde statistieken over de navigatie te bezorgen. Daarmee kan de bank de werking van de website opvolgen en in functie daarvan verbeteren.

s_sq

Deze cookie wordt geplaatst en ingelezen door de JavaScript-code als de ClickMap- en de Activity Map-functionaliteiten ingeschakeld zijn. Het bevat informatie over de vorige link die de gebruiker heeft aangeklikt. Het wordt gebruikt om bezoeken aan websites bij te houden (hoe vaak de website werd bezocht), om een 'spoor' van het gevolgde pad op te maken. We weten niet wie de bezoeker is (anonieme cookie), maar we kennen het pad van het bezoek.

Sessie

s_cc

Deze cookie wordt ingesteld en gelezen door de JavaScript-code om te bepalen of cookies geactiveerd zijn (gewoon op 'True' ingesteld). Deze cookie is een sessiecookie dat verloopt als de browser wordt gesloten. Zonder deze cookie kunnen we geen prestatie-analyse van de website uitvoeren (wat er werd bezocht en wat niet).

Sessie

s_pc

Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken (waar een gebruiker klikte, waar hij naartoe scrolde ...) over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem.

1 jaar

s_ppn

Registreert het gedeelte van een pagina (0–100%) dat de gebruiker bekijkt en zet deze waarde om in een variabele bij de weergave van de volgende pagina.

Sessie

s_pprt

Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem.

Sessie

s_ptc

Deze cookie biedt een 'native' methode om nauwkeurige en gedetailleerde tijdsstatistieken te verkrijgen voor het laden van gebeurtenissen, bv. wanneer een pagina of functionaliteit wordt geladen.

Sessie

_sdsat_zid

Custom Adobe Dynamic Tag Manager cookie.

 

_sdsat_enrolment_ID

Gebruikt om de waarde te onthouden van een unieke identificator van de transactie die plaatsvindt bij een inschrijving.

 

_sdsat_language

Deze cookie wordt gebruikt om de taal waarin de content wordt weergegeven te onthouden.

 

_sdsat_MGM_sponsor_ID

Deze cookie wordt gebruikt om de unieke identificator van een 'sponsor'-gebruiker in het 'Members get members'-proces van Hello bank! te onthouden.

 

_sdsat_MGM_user_ID

Deze cookie wordt gebruikt om de unieke identificator van een 'vriend'-gebruiker in het 'Members get members'-proces van Hello bank! te onthouden.

 

_sdsat_user_id

Deze cookie wordt gebruikt om het Hello Connect ID van een gebruiker te onthouden als hij op een van de Hello bank!-platforms inlogt.

 

visited_domains

Deze cookie wordt gebruikt om te onthouden welk Hello bank!-platform de gebruiker al heeft bezocht.

 

s_vi_*

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren, het cookie heeft de opmaak van s_vi_* afhankelijk van de gebruikte rapporteringssite.

2 jaar

AMCVS_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg

De cookie AMCVS fungeert als een vlag die aangeeft dat de sessie is geïnitialiseerd. De waarde ervan is altijd '1' en wordt verwijderd wanneer de sessie is beëindigd.

Sessie

AMCV_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg

De AMCV cookie bevat de Experience Cloud visitor ID or MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel-waarde-paar dat deze syntaxis volgt: mid | Experience Cloud ID.
Om meer te weten over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

2 jaar

s_fid

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren als de standaard s_vicookie niet beschikbaar is door cookiebeperkingen door derden.

2 jaar

s_ecid

De ECID-cookie bevat de Experience Cloud ID (ECID) of MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel/waarde-paar met de volgende syntaxis: s_ecid=MID|Experience Cloud ID. Deze cookie wordt door het domein van de klant geplaatst nadat het AMCV-cookie door de klant is ingesteld. De cookie heeft tot doel permanente ID-tracking toe te staan in de 1e partij-status en wordt gebruikt als referentie-ID in het geval dat de AMCV-cookie is verlopen. Kijk bij AMCV-cookie voor meer informatie. Voor details over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

2 jaar

2. Comfortcookies (aanpasbaar)

Comfortcookies houden uw persoonlijke voorkeuren bij. Op die manier is de informatie die u ontvangt en de aanbiedingen die op de Hello bank!-sites verschijnen relevant en afgestemd op uw interessesfeer. Ze dienen om uw webervaring zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Bij het aanvaarden van deze cookies moet u uw gebruikersnaam niet meer invoeren.

TOOL

Beschrijving

cookie

Doel

Geldigheid

Opt-out

ClickTale

Clicktale wordt gebruikt voor analysedoeleinden in verband met de ervaring op de website. Hiermee kan de bank het gedrag van de klant op onze website begrijpen en de website naargelang verbeteren.

WRUIDAWS

Deze cookie wordt gebruikt om een bezoeker van de website anoniem te identificeren, met als doel de ClickTale-software te activeren om het spoor van de acties van deze bezoeker te volgen over de hele website van de klant.

1 jaar

http://www.clicktale.net/disable.html

__CT_Data

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal weergegeven pagina's of bezoeken van de anonieme bezoeker te tellen, met als doel de ClickTale-software te activeren om het spoor te volgen van het aantal weergegeven pagina's of bezoeken van een bezoeker aan de website van de klant.

1 jaar

ctm

Deze cookie bevat informatie om de bezoeker en zijn acties te identificeren voor de ClickTale Experience Cloud.

Sessie

_CT_RS_

Deze cookie wordt gebruikt om aan te geven of een gebruiker wordt geregistreerd en waarom (willekeurig, verhoogd, gedwongen, ETR).

1 jaar

Contentsquare CAP

Contentsquare CAP wordt gebruikt voor analysedoeleinden in verband met de ervaring op de website. Hiermee kan de bank het gedrag van de klant op onze website begrijpen en de website naargelang verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens verstuurd naar deze oplossing.

_cs_id

Bevat de gebruikers ID en het laatste sessie ID. Deze cookie laat ons toe om alle data mbt gebruikersgedrag op de website van een bezoeker tijdens één browsersessie te bundelen.

13 maanden

http://optout.content-square.net/

_cs_s

Bevat het aantal webpagina’s bezocht in de huidige browsersessie, gevolgd door “.1”, “.3” (om een bezoeker op te nemen in de “sessie replay recording service”) of “.5” (om een bezoeker op te nemen in de “sessie replay recording service” na een specifieke trigger.

30 minuten

_cs_vars

Bevat mogelijke variabelen op maat gebruikt in en enkel beschikbaar tijdens de huidige sessie van de bezoeker (in een JSON object).

sessie

_cs_ex

Laat toe om een bezoeker uit te sluiten van data collectie

30 dagen

_cs_c

Laat toe om de gebruiker zijn ‘consent’ of toelating om data te verwerken op te slaan.

13 maanden

_cs_optout

Laat toe om de gebruiker zijn voorkeur op te slaan om uitgesloten te worden van data collectie door de oplossinG.

13 maanden

Adobe Target

Adobe Target is een tool om de inhoud op de website te personaliseren.

mbox

Adobe Target gebruikt cookies om websiteoperatoren de mogelijkheid te bieden om te testen welke online content en aanbiedingen relevanter zijn voor de bezoekers.

 

http://optout.tt.omtrdc.net/optout

Medallia

Medallia is een hulpmiddel voor het uitvoeren van online-enquêtes en het verzamelen van feedback van gebruikers. Deze feedback stelt ons in staat de oplossingen van de bank te verbeteren.

backendDataInSessionFlag

Vlag die aangeeft als we op de gebruiker gebaseerde targetinggegevens terugvinden in de huidige sessie.

1 jaar

 

kampyleUserSessionsCount

Houdt het aantal sessies bij dat de gebruiker heeft in de browser.

1 jaar

DECLINED_DATE

Tijdstempel die aangeeft wanneer een intercept laatst werd afgewezen / bevraging laatst werd gesloten.

1 jaar

SUBMITTED_DATE

Tijdstempel die aangeeft wanneer een bevraging laatst werd ingediend.

1 jaar

kampyleUserSession

Tijdstempel die aangeeft wanneer de sessie van de gebruiker is gestart.

1 jaar

kampyleSessionPageCounter

Houdt het aantal pagina's bij dat de gebruiker al in de sessie is.

1 jaar

kampyleInvitePresented

Vlag die aangeeft of een intercept werd getoond in de sessie.

1 jaar

kampylePageLoadedTimestamp

Tijdstempel die aangeeft wanneer de pagina is ingeladen Gebruikt voor targeting van tijd op pagina.

1 jaar

kampyleUserPercentile

Cijfer tussen 0-1 gebruikt voor percentage van targeting gebruiker.

1 jaar

LAST_INVITATION_VIEW

Tijdstempel die aangeeft wanneer de laatste intercept werd getoond.

1 jaar

kampyle_userid

UUID om een gebruiker te identificeren.

1 jaar

loadForm(formId)

Laadt het ingevoerde formulier-ID.

1 jaar

showForm(formId, options)

Laadt en toont het ingevoerde formulier-ID Kan een 'options'-object aan het formulier doorgeven.

1 jaar

updatePageView

Begint een nieuwe targeting-sessie. Wordt waarschijnlijk geïmplementeerd in SPA's.

1 jaar

isSurveyDisplayed

Waarde is 'true' als er een open bevraging (formulier) of intercept (uitnodiging) is.

1 jaar

startInviteTargeting

Vereiste - instelling eigenschap isManuallyInviteTargeting: true. Activeert handmatige targeting-beoordeling.

1 jaar

startLogger

Vereiste - instelling onsiteLogger: true. Start met bijhouden logs voor onsite.

1 jaar

stopLogger

Vereiste - instelling onsiteLogger: true. Stop met bijhouden logs voor onsite.

1 jaar

printMdigitalLogs

Dumpt alle bewaarde logbestanden.

1 jaar

3. Commerciële cookies (aanpasbaar) 

Door commerciële cookies te aanvaarden, wordt de inhoud van Hello bank! advertenties gepersonaliseerd en afgestemd op uw interesses. Dit zowel op andere sites als op uw sociale media. Deze cookies, geplaatst door Hello bank! en derde partijen, hebben commerciële en sociale-media doeleinden.

Tool

Beschrijving

Externe partner

Details/Opt-out-links

Geldigheid

BlueKai (Oracle)

BNP Paribas Fortis en Hello Bank! gebruiken Bluekai om de efficiëntie van advertenties te optimaliseren en de personalisatie van de websites en mobiele toepassingen te vereenvoudigen. BlueKai is het toonaangevende cloudgebaseerde bigdataplatform in de sector, waarmee bedrijven online-, offline- en mobiele marketingcampagnes kunnen personaliseren met rijkere en meer hanteerbare informatie over het doelpubliek.

bku

Dit bepaalt het Unique-User-ID van Bluekai. Dit ID kan gebruikt worden om de gebruikerservaring te personaliseren op de domeinen van BNP Paribas Fortis. Verder kunnen gegevens van andere met deze cookie verbonden organisaties gebruikt worden om de gebruikerservaring verder te verbeteren.

http://bluekai.com/registry/

90 dagen

bkp1

Plaatsingen (tagbeheer)

http://bluekai.com/registry/

bklc

Deze cookie wordt gebruikt als een tijdsaanduiding van de laatst geregistreerde gebeurtenis.

http://bluekai.com/registry/

bko

Deze cookie wordt gebruikt voor orderbeheer.

http://bluekai.com/registry/

bkw5

Omruiling van wins

http://bluekai.com/registry/

bkst

SDT ID-overdrachten

http://bluekai.com/registry/

bk

Dit is de belangrijkste controlesom-cookie.

http://bluekai.com/registry/

bkc

Deze cookie wordt gebruikt om tags uit te wisselen.

http://bluekai.com/registry/

bkdc

Deze cookie onthoudt welk datacenter gebruikt wordt om de gegevens van de desbetreffende gebruiker op te slaan. Zo kan het meest nabije datacenter gebruikt worden, wat de prestaties van de website verbetert.

http://bluekai.com/registry/

BKAllow

Als deze cookie ingesteld is op 'actief' heeft de gebruiker zijn opt-in gegeven voor de Bluekai-tool.

http://bluekai.com/registry/

BKIgnore

Als deze cookie ingesteld is op 'actief' heeft de gebruiker zijn opt-out gegeven voor de Bluekai-tool. Deze cookie overschrijft BKAllow.

http://bluekai.com/registry/

bkou

Deze cookie slaat de offline bestandsupdates op naar het profiel.

http://bluekai.com/registry/

bksso

Deze cookie is de identifier van de JSON-tag voor Site Side Optimization (SSO).

http://bluekai.com/registry/

Google Campaign Manager

Google kan contact met u opnemen met hun advertentiemateriaal. Hun advertentiecontent wordt op maat gemaakt van wat u interesseert, op basis van uw browsegedrag en de pagina's die u hebt geraadpleegd. De cookies worden ook gebruikt om de impact van de advertentiecampagnes van de bank op deze website te meten. De bank verzamelt geen financiële of persoonlijke gegevens met deze cookies. Onze externe partner kan u advertenties laten zien als u onze website hebt bezocht. Deze advertenties zijn op maat gemaakt van wat u interesseert, gebaseerd op wat u online doet en de websites die u bezoekt. Om onze marketingcontent te verbeteren, kan deze cookie daarom gegevens naar onze externe partner sturen. U vindt meer informatie over het advertentiebeleid van onze externe partners en over hoe u het verzamelen van uw gegevens kunt stopzetten op hun respectieve pagina's.

Facebook

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

180 dagen

Twitter

https://support.twitter.com/articles/20170514

180 dagen

LinkedIn

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=nl

30 dagen

Mediamath

http://www.mediamath.com/privacy-policy/

390 dagen

Appnexus

http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

180 dagen

Doubleclick

https://adssettings.google.com

180 dagen

Strikead

https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedin/#options

90 dagen

Drawbridge

https://www.drawbridge.com/optoutstart

180 dagen

Google

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

180 dagen

Tradelab

http://tradelab.com/nl/privacy/

180 dagen

Ligatus

https://www.ligatus.com/nl/privacy-policy

180 dagen

Verantwoordelijke voor cookies

De eigenaar van de website, en verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen door de cookies, is:

BNP Paribas Fortis SA/NV 
Warandeberg 3 
B-1000 Brussels 
privacy@bnpparibasfortis.com

Meer gedetailleerde informatie over BNP Paribas Fortis SA/NV als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid.

Uw rechten als bezoeker op onze website(s)

U kunt uw cookies beheren in de cookietool. In die tool kunt u uw toestemming voor de verschillende categorieën beheren.

Als bezoeker en subject van de gegevens die deze cookies bewaren, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de controleautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).