De Klassieke spaarrekening

Kort gezegd, wat is het?

Wil je wat geld opzij zetten? Dan stort je dat op de Klassieke spaarrekening*. Dit is een gereglementeerde spaarrekening als je appeltje voor de dorst. En wil je later iets leuks doen zoals op vakantie gaan of een groentetuintje aanleggen, dan gebruik je daarvoor je spaarcenten!

Traditional Savings
  • Een gratis spaarrekening.
  • Een jaarlijkse bruto basisrente van 0,01%.
  • Een getrouwheidspremie van 0,10%.
  • Je beschikt altijd over je geld. Als je het nodig hebt, kan je het zonder problemen gebruiken.
  • Kost niets, brengt wel op.

Wil je echt álles weten? Lees dan vóór het openen van je rekening zeker de "Essentiële spaardersinformatie".De Klassieke spaarrekening is een product van onbepaalde duur.
Ligt het saldo van je rekening onder €25 en doe je 10 jaar lang geen opvraging of storting? Dan is er een jaarlijkse afrekening van €2,50. Dit geldt alleen als je ten minste 24 jaar oud bent en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis hebt.

*Gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV van Belgisch Recht, Warandeberg 3 te B-1000 Brussel.

Rentevoeten

De jaarlijkse bruto basisrente van 0,01% wordt berekend per dag.

De jaarlijkse bruto getrouwheidspremie van 0,10% wordt berekend op elke storting die je langer dan 12 maanden onafgebroken op de rekening laat staan en ze is gegarandeerd over die hele periode.

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen variëren volgens de marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten.

Geen onaangename verrassingen: als de basisrente of/en de getrouwheidspremie wijzigt, krijg je een bericht bij je eerstvolgende rekeninguittreksels. Zo blijf je steeds goed op de hoogte!

Je beschikt altijd over je geld

Heb je wat geld over (maakt niet uit hoeveel), dan stort je het op je spaarrekening. Je bent gerust en weet dat het er staat. Heb je plots geld nodig om jezelf te trakteren of om welke andere reden dan ook, dan hoef je enkel het gewenste bedrag terug te storten op je Hello Zichtrekening.

Fiscale voordelen

Je bent vrijgesteld van belastingen tot een bedrag van €980 (in 2019). Voor getrouwde koppels en wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke spaarrekening openen, verdubbelt dit tot €1960. Heb je meer dan €980 aan interesten ontvangen, dan betaal je slechts 15% roerende voorheffing op de som die dat bedrag overstijgt.

Risico voor de spaarder

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van €100.000 dat valt onder de depositogarantie.Klachten en verhaal

Klachten kunnen worden gericht via het Hello Team of door gebruik te maken van het klachtenformulier.

Voldoet de voorgestelde oplossing niet, dan kan de houder per gewone post een schriftelijke klacht indienen bij de dienst Klachtenmanagement van de Bank op volgend adres:

BNP Paribas Fortis NV - Dienst Klachtenmanagement
Warandeberg 3 – 1000 Brussel
Tel.: +32 2 228 72 18

Indien de door de dienst Klachtenmanagement van de Bank voorgestelde oplossing de houder geen voldoening schenkt, kan deze, als natuurlijke persoon en handelend in privéaangelegenheden, het geschil voorleggen aan Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen, ofwel per gewone brief naar onderstaand adres, ofwel door gebruik te maken van het klachtenformulier dat op de website van deze dienst beschikbaar is:

OMBUDSFIN – Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel
Fax: +32 2 545 77 79
Mail: ombudsman@ombudsfin.be
www.ombudsfin.be


Hoe kan ik mijn Klassieke spaarrekening openen?

Dat doe je door het Hello Team te bellen op 02 433 41 41 (van maandag tot vrijdag van 7u tot 22u en zaterdag van 9u tot 17u).
Lees vóór het openen van je rekening zeker de "Essentiële spaardersinformatie".