De Spaarrekening

Kort gezegd, wat is het?

Wil je wat geld opzij zetten? Dan stort je dat op de Spaarrekening*. Dit is een gereglementeerde spaarrekening als appeltje voor de dorst. Ideaal voor een leuk project of voor onverwachte uitgaven.

Traditional Savings
  • Een gratis spaarrekening.
  • Een jaarlijkse bruto basisrente van 0,01%.
  • Een getrouwheidspremie van 0,10%.
  • Je beschikt altijd over je geld. Als je het nodig hebt, kan je het zonder problemen gebruiken.
  • Het kost je niets en brengt op.
  • Saldo beperkt tot €250.000 per rekening, max. 1 rekening per identieke (co)houderschap.

Wil je echt álles weten? Lees dan vóór het openen van je rekening zeker de "Essentiële spaardersinformatie".De Spaarrekening is een product van onbepaalde duur.
Ligt het saldo van je rekening onder €25 en doe je 10 jaar lang geen opvraging of storting? Dan is er een jaarlijkse afrekening van €2,50. Dit geldt alleen als je ten minste 24 jaar oud bent en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis hebt.

*Gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV van Belgisch Recht, Warandeberg 3 te B-1000 Brussel.

Rentevoeten

De jaarlijkse bruto basisrente van 0,01% wordt berekend per dag.

De jaarlijkse bruto getrouwheidspremie van 0,10% wordt berekend op elke storting die je langer dan 12 maanden onafgebroken op de rekening laat staan en ze is gegarandeerd over die hele periode.

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen variëren volgens de marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten.

Geen onaangename verrassingen: als de basisrente of/en de getrouwheidspremie wijzigt, krijg je een bericht bij je eerstvolgende rekeninguittreksels. Zo blijf je steeds goed op de hoogte!

Je beschikt altijd over je geld

Heb je wat geld over, dan stort je het op je spaarrekening. Je bent gerust en weet dat het er staat. Heb je plots geld nodig om jezelf te trakteren of om welke andere reden dan ook, dan stort je gewoon het gewenste bedrag terug op je betaalrekening.

Fiscaliteit

Je bent vrijgesteld van belastingen tot een bedrag van €980 (in 2022). Voor getrouwde koppels en wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke spaarrekening openen, verdubbelt dit tot €1960. Heb je meer dan €980 aan interesten ontvangen, dan wordt automatisch 15% roerende voorheffing afgehouden op de som die dat bedrag overstijgt.

Saldo beperkt tot €250.000

Het saldo van de Spaarrekening is beperkt tot €250.000. Als het saldo van je rekening deze drempel overschrijdt, dan zal het bedrag boven die toegestane drempel overgeheveld worden naar een bestaande, of speciaal daarvoor geopende, niet gereglementeerde spaarrekening met dezelfde beheerparameters (dezelfde houder of medehouders, dezelfde mandataris(sen)…). Deze andere rekening biedt dezelfde flexibiliteit als je klassieke spaarrekening, maar levert geen rente of getrouwheidspremie op.


Eén rekening per (mede)houder

De opening van een Spaarrekening is enkel mogelijk wanneer dezelfde houder of medehouders nog geen Spaarrekening hebben bij Hello bank! of BNP Paribas Fortis.


Risico voor de spaarder

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van €100.000 dat valt onder de depositogarantie.Klachten en verhaal

Klachten kunnen worden gericht via het Hello Team of door gebruik te maken van het klachtenformulier.

Voldoet de voorgestelde oplossing niet, dan kan de klant contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van de Bank:

BNP Paribas Fortis NV - Dienst Klachtenmanagement
Warandeberg 3 – 1000 Brussel

Tel.: +32 2 228 72 18
Mail: klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com

Indien de door de dienst Klachtenmanagement van de Bank voorgestelde oplossing de houder geen voldoening schenkt, kan deze het geschil voorleggen aan:

OMBUDSFIN – Ombudsman in financiële geschillen per gewone brief aan:
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel

Tel: +32 2 545 77 70
Mail: ombudsman@ombudsfin.be
Site: www.ombudsfin.be


Hoe kan ik mijn Spaarrekening openen?

Dat doe je door het Hello Team te bellen op 02 433 41 41 (van maandag tot vrijdag van 7 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur).
Op voorwaarde dat je nog niet over een Spaarrekening beschikt met eenzelfde (mede)houderschap bij Hello bank ! of BNP Paribas Fortis. Lees vóór het openen van je rekening zeker de "Essentiële spaardersinformatie".