De Spaarrekening

Kort gezegd, wat is het?

Een gereglementeerde spaarrekening als appeltje voor de dorst, ideaal voor onverwachte uitgaven.

Traditional Savings
  • Een gratis spaarrekening*.
  • Een jaarlijkse bruto basisrente van 0,15%.
  • Een getrouwheidspremie van 0,10%.
  • Je beschikt altijd over je geld. Als je het nodig hebt, kan je het zonder problemen gebruiken.
  • Saldo beperkt tot 250.000 euro per rekening, max. 1 rekening per identieke (co)houderschap.

Wil je echt álles weten? Lees dan vóór het openen van je rekening zeker de Essentiële spaardersinformatie.*Ligt het saldo van je rekening onder 25 euro en doe je 10 jaar lang geen opvraging of storting? Dan is er een jaarlijkse afrekening van 2,50 euro. Dit geldt alleen als je ten minste 24 jaar oud bent en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis hebt.

De Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis NV.

Rentevoeten

De jaarlijkse bruto basisrente van 0,15% wordt berekend per dag.

De jaarlijkse bruto getrouwheidspremie van 0,10% wordt berekend op elke storting die je langer dan 12 maanden onafgebroken op de rekening laat staan en ze is gegarandeerd over die hele periode.

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen variëren volgens de marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten. Geen onaangename verrassingen: als de basisrente of/en de getrouwheidspremie wijzigt, informeren we je hierover bij je eerstvolgende rekeninguittreksels.

Je beschikt altijd over je geld

Je Spaarrekening is beschikbaar voor een onbepaalde duur. Heb je wat geld over, dan stort je het op je spaarrekening. Je bent gerust en weet dat het er staat. Heb je plots geld nodig om jezelf te trakteren of om welke andere reden dan ook, dan stort je gewoon het gewenste bedrag terug op je betaalrekening.

Fiscaliteit

Je bent vrijgesteld van belastingen tot een bedrag van 980 euro (in 2023). Voor getrouwde koppels en wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke spaarrekening openen, verdubbelt dit tot 1960 euro. Heb je meer dan 980 euro aan interesten ontvangen, dan wordt automatisch 15% roerende voorheffing afgehouden op de som die dat bedrag overstijgt.

Saldo beperkt tot 250.000 euro

Het saldo van de Spaarrekening is beperkt tot 250.000 euro. Als het saldo van je rekening deze drempel overschrijdt, dan zal het bedrag boven die toegestane drempel overgeheveld worden naar een Depositorekening, een bestaande of speciaal daarvoor geopende, niet-gereglementeerde spaarrekening met dezelfde parameters (dezelfde houder of medehouders, dezelfde mandataris(sen), dezelfde beheerparameters). Deze andere rekening biedt dezelfde flexibiliteit als je Spaarrekening, maar levert geen rente op. Ze is bedoeld om het overtollige bedrag tijdelijk te bewaren, in afwachting tot een herbestemming van dit bedrag op korte of middellange termijn.


Eén rekening per (mede)houder

De opening van een Spaarrekening is enkel mogelijk wanneer je nog geen Spaarrekening met hetzelfde (mede)houderschap hebt bij Hello bank! of BNP Paribas Fortis. Heb je wel al een Spaarrekening? Dan is de Spaarrekening Plus de oplossing voor jou.


Risico’s voor de spaarder

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

In het geval van inflatie, kunnen blijvende prijsstijgingen de waarde van je spaargeld doen afnemen.

Klachten en verhaal

Klachten kunnen worden gericht via het Hello Team of door gebruik te maken van het klachtenformulier.

Voldoet de voorgestelde oplossing niet, dan kan de klant contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van de Bank:

BNP Paribas Fortis NV - Dienst Klachtenmanagement
Warandeberg 3 – 1000 Brussel
Tel.: +32 2 228 72 18
Mail: klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com

Indien de door de dienst Klachtenmanagement van de Bank voorgestelde oplossing de houder geen voldoening schenkt, kan deze het geschil voorleggen aan:

OMBUDSFIN – Ombudsman in financiële geschillen per gewone brief aan:
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel
Tel: +32 2 545 77 70
Mail: ombudsman@ombudsfin.be
Site: www.ombudsfin.be


Hoe kan ik mijn Spaarrekening openen?

Dat doe je door het Hello Team te bellen op 02 433 41 41 (van maandag tot vrijdag van 7 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur).
Dit op voorwaarde dat je nog niet over een Spaarrekening beschikt met eenzelfde (mede)houderschap bij Hello bank! of BNP Paribas Fortis. Lees vóór het openen van je rekening zeker de Essentiële spaardersinformatie.