Maatregelen voor consumentenkredieten en hypothecaire leningen met roerend doel

 

Voor consumentenkredieten en hypothecaire leningen met roerend doel kom je, als je (als particuliere klant) budgettaire problemen ondervindt door de coronacrisis, voor deze maatregelen in aanmerking:

 

Betalingsuitstel van 3 maanden (kapitaal en rente) voor je lening op afbetaling

Het gaat over de producten Lening op Afbetaling (Persoonlijke lening, Auto- of Fietslening, Renovatielening, Energiekrediet… ), Langetermijnlening en Gewaarborgde Lening met Roerend Doel.

Verlenging met 3 maanden van de wettelijke termijn om je geldreserve op nul te zetten (de ‘nulstellingsdatum’)

De verlenging wordt toegekend op voorwaarde dat deze termijn binnen een welbepaalde periode valt (contacteer hiervoor het Hello Team). Het gaat over de producten Directe reserve, Rondo, Optiline en Thesauriereserve.

Om in aanmerking te komen, moet je aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen:

  • Je (of een persoon binnen je gezin) leed een gedeeltelijk of volledig inkomensverlies door de coronacrisis (bewijs nodig);
  • De lening waarvoor je de maatregel aanvraagt, heb je afgesloten voor 1 mei 2020, had op 1 januari 2021 geen betalingsachterstand en is op het moment van de aanvraag niet geregistreerd met een niet-geregulariseerde achterstallige betaling in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België.
  • De maandelijkse terugbetaling van de bedoelde lening bedraagt meer dan €50 aan kapitaal en rente;
  • De totale duurtijd van je verschillende aanvragen tot uitstel mag nooit meer dan 9 maanden bedragen;
  • Je totale roerende activa op zichtrekeningen, spaarrekeningen en alle beleggingsportefeuilles bij diverse banken samen bedraagt nooit meer dan €25.000.

Bewijs van vermindering van inkomen

Bij je aanvraag tot verlenging van het betalingsuitstel moet je bewijsstukken van vermindering van inkomen voegen. Dit zijn onder andere:

  • een attest van werkloosheid;
  • een medisch attest;
  • een aanvraag tot overbruggingsmaatregelen;
  • een verklaring op eer dat je inkomsten gedaald zijn.

Aanvraag tot betalingsuitstel of verlenging van de nulstellingsdatum

Je voldoet aan de voorwaarden? Dan kan je je aanvraag indienen tot en met 31 maart 2021. Opgelet: we rekenen 4 verwerkingsdagen, je moet je aanvraag dus ten laatste op 26 maart indienen.

Een aanvraag doe je best per telefoon. Contacteer het Hello Team via het rechtstreekse nummer 02 433 43 81. Ze zullen je situatie bekijken en je stap voor stap verder helpen. Alle aanvragen zijn onder voorbehoud van analyse en aanvaarding door de bank.

Door de huidige omstandigheden ontvangen wij momenteel veel aanvragen. We hebben onze teams versterkt om elke aanvraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Bedankt voor je geduld.

Heb je een verzekering tegen inkomensverlies? Doe daar dan een beroep op voor een eventuele vergoeding en contacteer je verzekeraar.