Lening op afbetaling: de handleiding

Op 15/09/20
Deel via

Je hebt een leuk project in gedachten, maar je mist de nodige centen om er werk van te maken? Of je wil er liever niet al je spaargeld aan besteden? Met een lening op afbetaling kan je er toch voor gaan zonder dat je het volledige bedrag bij elkaar hebt gespaard.

Wat is een lening op afbetaling?

Een financiële instelling leent je een som geld om een aankoop te financieren (bijvoorbeeld van een wagen of een computer) en jij betaalt dat bedrag maandelijks terug op jouw tempo.

Welke projecten kan je zoal financieren met een lening op afbetaling?

Behalve de aankoop van onroerend goed (en onwettige activiteiten, uiteraard) kan je er bijna alles mee financieren. Enkele voorbeelden:

  • Een nieuwe of tweedehands wagen, maar ook een moto, een busje om te reizen, een nieuwe fiets of een elektrische scooter om te gaan werken.
  • De laatste nieuwe hardware, de reis die je altijd al wilde doen of die opleiding waarmee je later de job van je leven kan binnenhalen.
  • Ga je trouwen of is er een kindje op komst? Ook daar kan een lening op afbetaling van pas komen.
  • Heb je al een eigen woning? Misschien is het tijd voor wat opfrissingswerken, wil je investeren in duurzame energie of neem je eindelijk afscheid van die oude zetel van je oma die een volgend feestje beslist niet meer overleeft.

Zorg ervoor dat je op voorhand goed nadenkt over je project en dat je zicht hebt op het volledige plaatje. Droom je bijvoorbeeld van een volledig ingericht busje om er vervolgens een jaar lang mee rond te trekken, dan loont het de moeite om met een adviseur samen te zitten, die je zal adviseren over het type lening dat het beste bij je droom pas.

Hoeveel lenen en hoe terugbetalen?

Het bedrag dat je kan lenen, hangt af van je project, je inkomen en je eventuele spaargeld. Maar let op, het budget is niet onbeperkt. Een lening op afbetaling is er om je te helpen, niet om je bankroet te laten gaan.

Je betaalt het bedrag (meestal maandelijks) terug op relatief korte termijn (tussen 12 maanden en 10 jaar in functie van het bedrag). Je moet er dus zeker van zijn dat je dit kan. Je financiële instelling zal dan ook je huidige inkomsten en uitgaven grondig bekijken. Om ervoor te zorgen dat je de maandelijkse aflossing niet uit het oog verliest, werk je best met een doorlopende opdracht.

En hoeveel kost dat dan allemaal?

De interesten
Niet vergeten: geld lenen kost ook geld. Je zal dus interesten moeten betalen op het bedrag dat je hebt geleend, en dat gedurende de volledige looptijd van de lening. De rentevoet is altijd vast: die wijzigt dus niet, zelfs als de economische situatie verandert.

Het is moeilijk om een idee te geven van de rentevoet, want die hangt af van heel wat factoren waaronder het type project dat je wil laten financieren, het bedrag en de looptijd van de lening. De rentevoet voor een autolening ligt bijvoorbeeld lager dan voor die voor een reis. Waarom? Omdat je een auto altijd terug kunt verkopen als je de lening niet meer kunt terugbetalen. En dat ligt natuurlijk iets moeilijker met een reis of een trouwfeest, wat een groter risico inhoudt voor de financiële instelling die je de lening geeft.

De beste manier om een idee te krijgen van de rentevoet en het bedrag dat je maandelijks moet terugbetalen, is verschillende simulaties maken, met verschillende bedragen en looptijden. Maar pin je niet vast op de vermelde jaarlijkse rentevoet (JKP). Hou ook rekening met de totale kost van de lening over de volledige looptijd van het krediet. Die vind je normaalgezien terug in je kredietvoorstel of simulatie. Het kan ook interessanter zijn om te kiezen voor een langere looptijd om zo het maandelijks bedrag te beperken, maar de totale kost zal na afloop hoger zijn.

En de administratieve kosten?
Goed nieuws: een lening op afbetaling brengt geen extra kosten met zich mee. Dus geen dossierkosten of andere verborgen extra’s.

En wat als ik in tussentijd meer verdien, of net mijn inkomen verlies?
Je hebt de mogelijkheid om je krediet vervroegd terug te betalen. De terugbetalingstermijn verlengen of inkorten of je budget verhogen is helaas niet mogelijk. Check de voorwaarden van je bank of kredietinstelling met wie je zou willen samenwerken.

De meeste financiële instellingen bieden een bijkomende verzekering die het verlies van inkomen dekt in geval van ziekte, invaliditeit of werkloosheid. Lees goed na wat in de offertes staat van zo’n verzekering.

En nu concreet: de kredietaanvraag

Bij de meeste financiële instellingen kan je een online aanvraagformulier invullen op de website of via de app. Bespreek je liever je project live, vraag dan een afspraak. Of je de aanvraag nu online doet of in een kantoor, volgende zaken moet je steeds op het formulier invullen:

  • Het bedrag, de looptijd en het doel van de lening.
  • Je persoonlijke gegevens (naam, adres, burgerlijke staat, bankrekeningnummer …).
  • Je terugkerende inkomsten en uitgaven.

Je zal ook steeds documenten moeten kunnen voorleggen om deze gegevens te bewijzen: je identiteitskaart, arbeidscontract, loonfiches, elk document waarmee je eventuele andere inkomsten kunt aantonen en de reden voor je kredietaanvraag (de bestelbon van je wagen of nieuwe meubels, een prijsofferte of een factuur voor geplande werken …).

Goed om weten

  • Er bestaan enkele zeer strikte regels rond de minimum leeftijd van de ontlener (18 jaar), zijn/haar rechtsbevoegdheid, nationaliteit, land waarin hij/zij gedomicilieerd is, het feit dat je niet gekend mag zijn als "slechte betaler" bij de centrale voor kredieten aan particulieren, enz. En het spreekt natuurlijk voor zich dat je geen lening zal krijgen voor de aankoop van verboden middelen of voor onwettige activiteiten …
  • Je stapt uiteindelijk af van het project dat je wilde laten financieren? Je hebt je bedacht? Dan heb je 14 dagen om je aanvraag in te trekken.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Kredietvorm: Lening op afbetaling. De bepalingen inzake consumentenkrediet uit hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, Warandeberg 8 bus C, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702.