Personenbelasting: tell me why…

Op 24/05/18
Deel via

Rond deze tijd van het jaar slaat steevast de belastingstress toe, want de deadline voor je aangifte komt dichterbij. Maar waar gaat al dat geld naartoe?

Een hele zomer glazen gewassen in de bar om de hoek? Je eerste jaar fulltime gewerkt? Dan heb je wellicht net als de meeste landgenoten met een belastingaangifte ontvangen. Die wordt gebruikt als basis voor je belastingaanslag. Maar weet je ook wat Vadertje Staat doet met je zuurverdiende centen?

Waarom?

Over de bestemming van dat belastinggeld doen nogal wat fabeltjes de ronde. Natuurlijk kunnen we hier onmogelijk de hele begroting uit de doeken doen (er zijn leukere dingen, toch?), maar in feite is het een beetje zoals in een huishouden. De vaste, noodzakelijke en niet te schrappen kosten komen dus eerst. Zo leert onderzoek dat zowat de helft van de geïnde bedragen naar sociale bescherming gaat: gezondheidszorg, ziekte-uitkeringen, kindergeld, werkloosheidsuitkeringen en pensioenen, maar ook rampenfondsen horen thuis in dit rijtje.

Iets meer dan tien procent is bestemd voor de financiering van het onderwijs en nog tien procent gaat naar de werking van de Staat zelf. Verder worden onze belastingen uitgegeven aan subsidies en rentelasten, mobiliteit en veiligheid. Ook defensie, sport, cultuur en religie krijgen een (veel kleiner) deel van de pot. Al bij al een hele boterham!

Hoeveel?

Logischerwijze betaalt niet iedereen evenveel belastingen. In België is de aanslagvoet van de personenbelasting progressief. De percentages stijgen dus per inkomensschijf. Dit houdt in dat hoe hoger je inkomen is, in hoe meer schijven je belastingen moet betalen. Er zijn er vijf in totaal: je betaalt 25% op de laagste inkomensschijf, 30% op de volgende en dit gaat zo verder, over  40%, 45% tot 50% op de hoogste schijf. De precieze bedragen van de verschillende schijven worden elk jaar geïndexeerd en zijn dus elk aanslagjaar anders. 

Oh, en wist je dat iedereen die aan de personenbelasting onderworpen is, om te beginnen recht heeft op een belastingvrije som? Een deel van je inkomsten wordt dus niet belast. Voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) bedraagt die som 7.570 euro, als het belastbaar inkomen kleiner is dan 27.030 euro. Dat is mooi meegenomen, niet?

Wie?

Het antwoord op deze vraag lijkt op het eerste gezicht zeer eenvoudig: iedereen met een inkomen is onderworpen aan belasting. Of je minder- of meerderjarig bent, maakt in principe niet uit.

Concreet is de toepassing van deze algemene regel wel iets complexer en vooral genuanceerder. Vanaf hun twaalfde verjaardag zitten alle Belgische inwoners in het systeem van Tax-on-Web. Zodra je een arbeidscontract afsluit, krijg je het jaar erna automatisch een aangifte toegestuurd. Jobstudenten of jongeren met een occasioneel inkomen krijgen vaak een vereenvoudigde aangifte toegestuurd.

Als je geen aangifte hebt gekregen, maar denkt dat je toch belastingen moet betalen, neem je best contact op met de dienst in kwestie. Dan zoeken zij voor je uit of je alsnog toch nog in je portemonnee moet tasten. Voor je begint te piekeren nog even dit. Elk jaar steken de ambtenaren van de FOD Financiën een handje toe om mensen die moeite hebben te helpen met het invullen van hun belastingaangifte. Gratis en voor niets. Je vindt het lijstje met hun zitdagen hier.