Wat is een lening op afbetaling?

Op 10/01/23
Deel via

Je wil werk maken van een project, maar beschikt zelf niet over de nodige centen? Een lening op afbetaling kan een oplossing zijn.

Hoe werkt een lening op afbetaling?

Een financiële instelling leent je een som geld om een aankoop te financieren (bijvoorbeeld van een wagen of een computer) en jij betaalt dat bedrag terug op jouw tempo via een maandelijks afbetalingsplan.

Welke projecten kan je zoal financieren met een lening op afbetaling?

Behalve de aankoop van onroerend goed (en illegale activiteiten, uiteraard) kan je er bijna alles mee financieren. Enkele voorbeelden:

 • Een nieuwe of tweedehands wagen, maar ook een moto of een busje, een nieuwe fiets of een elektrische step …
 • Een computer of ander informaticamateriaal, een reis, een opleiding waarmee je de job van je leven kan binnenhalen.
 • Ga je trouwen of is er een kindje op komst? Ook daar kan een lening op afbetaling van pas komen.
 • Opfrissingswerken aan je woning, investeringen in duurzame energie, een nieuwe keuken of nieuwe meubels …

Zorg er alvast voor dat je jouw project zo goed mogelijk definieert en dat je zicht hebt op het volledige plaatje, zodat je weet hoeveel je moet lenen.

Hoeveel lenen en hoe terugbetalen?

Het bedrag dat je kan lenen, hangt af van je project, je inkomen, je terugbetalingstempo en je eventuele spaargeld. Maar let op, het budget is niet onbeperkt. Een lening op afbetaling is er om je te helpen, niet om je de financiële problemen te brengen.

Je betaalt het bedrag (meestal maandelijks via een domiciliëring) terug op een welbepaalde termijn (tussen 6 maanden en 20 jaar in functie van het bedrag). Je financiële instelling zal dan ook je huidige inkomsten en uitgaven analyseren om ervoor te zorgen dat je de capaciteit hebt om je lening maandelijks terug te betalen.

En hoeveel kost dat dan allemaal?

 • De interesten
  Niet vergeten: geld lenen kost ook geld. Je zal dus interesten moeten betalen op het bedrag dat je hebt geleend, en dat gedurende de volledige looptijd van de lening. De rentevoet is altijd vast: die wijzigt dus niet, zelfs als de economische situatie verandert.

  De rentevoet hangt af van heel wat factoren, zoals het type project dat je wil laten financieren, het bedrag en de looptijd van de lening. De rentevoet voor een autolening ligt bijvoorbeeld lager dan die voor een reis. Waarom? Omdat je een auto altijd terug kunt verkopen als je de lening niet meer kunt terugbetalen. En dat ligt natuurlijk iets moeilijker met een reis of een trouwfeest, wat een groter risico inhoudt voor de financiële instelling die je de lening geeft.

  De beste manier om een idee te krijgen van de rentevoet en het bedrag dat je maandelijks moet terugbetalen, is verschillende simulaties maken, met verschillende bedragen en looptijden.

  Maar pin je niet vast op de vermelde jaarlijkse rentevoet (JKP). Hou ook rekening met de totale kost van de lening over de volledige looptijd van het krediet (je vindt die normaal terug in je kredietvoorstel of simulatie). Zo is een langere looptijd misschien interessanter om het maandelijks aflossingsbedrag te beperken, maar de totale kost zal na afloop hoger zijn.
 • De administratieve kosten
  Goed nieuws: een lening op afbetaling brengt geen extra kosten met zich mee. Dus geen dossierkosten of andere verborgen extra’s.

En wat als ik in tussentijd meer verdien, of net mijn inkomen verlies?

Je hebt de mogelijkheid om je krediet vervroegd terug te betalen. De terugbetalingstermijn verlengen of inkorten of je budget verhogen is helaas niet mogelijk. Check alvorens je de lening aanvraagt de voorwaarden van je bank of kredietinstelling op wie je beroep wil doen.

De meeste financiële instellingen bieden een bijkomende verzekering die het verlies van inkomen dekt in geval van ziekte, invaliditeit of werkloosheid. Lees goed na wat in de offertes staat van zo’n verzekering.

Let op, geld lenen kost ook geld.

En nu concreet: de kredietaanvraag

Ontdek de lening die past bij jouw noden, start een simulatie en vraag je lening op afbetaling online aan.

 • Hou alvast de volgende informatie bij de hand:
 • Het gewenste bedrag, de looptijd en het doel van de aanvraagde lening

Je persoonlijke gegevens (naam, adres, burgerlijke staat, bankrekeningnummer …) Het bewijs van je inkomsten en de berekening van je recurrente kosten Wat je dus zeker nodig hebt: je zal ook steeds documenten moeten kunnen voorleggen om deze gegevens te bewijzen: je identiteitskaart, arbeidscontract, loonfiches, elk document waarmee je eventuele andere inkomsten kunt aantonen en de reden voor je kredietaanvraag (de bestelbon van je wagen of nieuwe meubels, een prijsofferte of een factuur voor geplande werken …).

Ontdek onze leningen op afbetaling

Goed om te weten

 • Er bestaan enkele zeer strikte regels rond de minimum leeftijd van de ontlener (18 jaar), zijn/haar rechtsbevoegdheid, nationaliteit, land waarin hij/zij gedomicilieerd is, het feit dat je niet gekend mag zijn als ‘slechte betaler’ bij de centrale voor kredieten aan particulieren, enz. En het spreekt natuurlijk voor zich dat je geen lening zal krijgen voor de aankoop van verboden middelen of voor onwettige activiteiten …
 • Je stapt uiteindelijk af van het project dat je wilde laten financieren? Je hebt je bedacht? Dan heb je 14 dagen om je aanvraag in te trekken.

Kredietvorm: Lening op afbetaling. De bepalingen inzake consumentenkrediet uit hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van je aanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, Warandeberg 8 bus C, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702.