De Hello4You spaarrekening

Bye bye Hello4You spaarrekening

We vereenvoudigen het aanbod spaarrekeningen bij Hello bank! en BNP Paribas Fortis. Daardoor is het niet meer mogelijk om een Hello4You spaarrekening te openen. Bestaande rekeningen zullen in de loop van januari 2023 omgezet worden in Spaarrekeningen (gereglementeerde spaarrekeningen). Meer info > 

Wil je sparen?

Ontdek de Spaarrekening

De Hello4You spaarrekening, kort gezegd, wat is het?

Een gereglementeerde spaarrekening* die je supersimpel en op je eigen ritme online beheert. Wil je wat geld opzij zetten? Dan stort je het op je Hello4You spaarrekening. En wil je lekker je zin doen zoals jezelf trakteren op een citytrip, een nieuwe gitaar kopen of gewoon een knalfuif organiseren, dan gebruik je daarvoor je spaarcenten!

Traditional Savings
  • Een gratis spaarrekening.
  • Je kan tot €6.000 per jaar storten.
  • Een jaarlijkse bruto basisrente van 0,01%.
  • Een jaarlijkse bruto getrouwheidspremie van 0,10%.

Wil je echt álles weten? Lees dan vóór het openen van je rekening zeker de "Essentiële spaardersinformatie".De Hello4You spaarrekening is een product van onbepaalde duur.
Ligt het saldo van je rekening onder €25 en doe je 10 jaar lang geen opvraging of storting? Dan is er een jaarlijkse afrekening van €2,50. Dit geldt alleen als je ten minste 24 jaar oud bent en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis hebt.

*Gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV van Belgisch Recht, Warandeberg 3 te B-1000 Brussel.

Rentevoeten

De jaarlijkse bruto basisrente van 0,01% wordt berekend per dag.

De jaarlijkse bruto getrouwheidspremie van 0,10% wordt berekend op elke storting die je langer dan 12 maanden onafgebroken op de rekening laat staan en ze is gegarandeerd over die hele periode.

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen variëren volgens de marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten.

Geen onaangename verrassingen: als de basisrente of/en de getrouwheidspremie wijzigt, krijg je een bericht bij je eerstvolgende rekeninguittreksels. Zo blijf je steeds goed op de hoogte!

Fiscaliteit

Je bent vrijgesteld van belastingen tot een bedrag van €980 (in 2022). Voor getrouwde koppels en wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke spaarrekening openen, verdubbelt dit tot €1960. Heb je meer dan €980 aan interesten ontvangen, dan wordt automatisch 15% roerende voorheffing afgehouden op de som die dat bedrag overstijgt.

Risico voor de spaarder

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van €100.000 dat valt onder de depositogarantie.Klachten en verhaal

Klachten kunnen worden gericht via het Hello Team of door gebruik te maken van het klachtenformulier.

Voldoet de voorgestelde oplossing niet, dan kan de houder per gewone post een schriftelijke klacht indienen bij de dienst Klachtenmanagement van de Bank op volgend adres:

BNP Paribas Fortis NV - Dienst Klachtenmanagement
Warandeberg 3 – 1000 Brussel
Tel.: +32 2 228 72 18

Indien de door de dienst Klachtenmanagement van de Bank voorgestelde oplossing de houder geen voldoening schenkt, kan deze, als natuurlijke persoon en handelend in privéaangelegenheden, het geschil voorleggen aan Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen, ofwel per gewone brief naar onderstaand adres, ofwel door gebruik te maken van het klachtenformulier dat op de website van deze dienst beschikbaar is:

OMBUDSFIN – Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel
Tel: +32 2 545 77 70
Mail: ombudsman@ombudsfin.be
Site: www.ombudsfin.be