Het Hello woonkrediet

Kort gezegd, wat is het?

Wil je een bestaande woning, bouwgrond of een afgewerkte sleutel-op-de-deurwoning kopen?
Of ga je voor een eigen bouwproject, een nog uit te voeren of een sleutel-op-de deurwoning in aanbouw?
Je hoeft je niet te verplaatsen, want je kredietaanvraag gebeurt online.


Jij beslist en op ons kan je rekenen:

Hello Mortgage
  • Een duidelijk, transparant en concurrentieel basisaanbod
  • Mogelijkheid om de rentevoet te verlagen dankzij vier optionele kortingen
  • De veiligheid en de ernst van een grote bank
  • Hulp bij elke stap dankzij ons Hello Team

Een hypothecaire lening op maat…

Je kan €7.500 tot €500.000 lenen, met een maandelijkse aflossing op 15 tot 25 jaar aan een vaste rentevoet. Wij financieren, onder voorbehoud van aanvaarding van je aanvraag, de aankoop van je woning en/of je bouwgrond of de bouw van een nieuwe woning.

Verbouwingswerken of de inrichting van je woning, net als de kosten verbonden aan de aankoop, kan je niet financieren met een Hello woonkrediet.

Een duidelijk aanbod en de mogelijkheid om de rentevoet te verlagen

Onderhandelen is niet nodig. Alles is duidelijk en begrijpelijk. Je kunt de rentevoet zelf verlagen door gebruik te maken van de vier optionele kortingen die worden toegelicht in de simulatiemodule op Hello home!.

Je moet je niet verplaatsen of omkleden

Je bent wie je bent en je hebt het druk. Wij hebben het zo geregeld dat je je Hello woonkrediet kunt aanvragen zonder je te hoeven verplaatsen. Alles gebeurt online en per post en je kunt bij het Hello Team terecht met al je vragen.

Hoe vraag je een Hello woonkrediet* aan?

Eenvoudig! Je logt in en je maakt een volledige, duidelijke en gepersonaliseerde simulatie van je woonkrediet. Eenmaal je de simulatie hebt afgerond, kan je meteen je Hello woonkrediet online aanvragen. Het Hello Team behandelt je aanvraag en begeleidt je verder bij elke stap, tot de dag waarop je de akte ondertekent bij de notaris.


Kredietvorm: hypothecair krediet voor (on)roerend goed. De bepalingen inzake hypothecair krediet in hoofdstuk 2 van titel 4 van boek VII van het Wetboek van Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door BNP Paribas Fortis nv, kredietgever, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.


Jouw project starten
Hello bank! is het mobiele merk van BNP Paribas Fortis. 
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Voor alle vragen of klachten kan je in eerste instantie terecht bij je Hello Team. 
Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00.

Je kan je klacht ook bezorgen aan Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel – www.ombudsfin.be